AWVN en De Normaalste Zaak: ook mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk


Op 24 mei gaven AWVN en De Normaalste Zaak acte de présence tijdens het Kennis- en Participatiefestival ‘Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’ in Den Bosch. Niet alleen droeg Harry van de Kraats vanuit werkgevers bij aan het panelgesprek, ook waren er twee workshops ter voorbereiding op de pilots, die AWVN en De Normaalste Zaak deze zomer in opdracht van SZW samen uitvoeren.

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt.

Op 24 mei organiseerden het Ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad in Den Bosch daarom het Kennis- en Participatiefestival ‘Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’.

De staatssecretarissen van SZW, Tamara van Ark, en VWS, Paul Blokhuis, openden de bijeenkomst. Aansluitend was er een panelgesprek, waar Harry van de Kraats (algemeen directeur van AWVN, directeur sociale zaken bij VNO-NCW en bestuurder van het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak) namens werkgevers het woord voerde.

Pilots AWVN / De Normaalste Zaak

Ter voorbereiding op de pilots, die AWVN en De Normaalste Zaak deze zomer in opdracht van SZW uitvoeren, begeleidden Steven Hubeek en Lisa Molenaar van AWVN twee workshops:

  • Verkenning van mogelijke aanpak werkgeverspilots ‘Mensen met een psychische kwetsbaarheid’.
  • Duurzaam plaatsen van mensen met een psychische beperking: de reis door de bril van de werkgever.

De pilots zijn bedoeld om te komen tot meer (structurele) aandacht van werkgevers voor deze mensen. Deelnemende bedrijven komen bij elkaar om kennis te delen en een netwerk op te bouwen rond de integratie van werkzoekenden met een psychische kwetswaarheid.

Er is in de pilots nog ruimte voor zowel werkgevers die al ervaring hebben met deze doelgroep en hun talenten als voor werkgevers die een eerste stap willen zetten.

Werkgevers, die mogelijk belangstelling hebben om deel te nemen aan een van de pilots, kunnen voor meer informatie contact opnemen met Lisa Molenaar via l.molenaar@awvn.nl.

Bekijk de video ‘De kracht van betaald werk‘, waarin Yentl vertelt over haar leven met autisme. En hoe ze via het IPS-traject een geschikte werkervaringsplek bij partner U-stal vond. Dit beviel aan beide kanten zo goed, dat Yentl een vaste baan aangeboden kreeg.