Banenafspraak lijkt ook in 2018 prachtig gehaald


Op 25 april publiceerde UWV de Trendrapportage banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018. Dit is niet de officiële viermeting, maar de cijfers daarvan zullen niet heel veel afwijken. Dit betekent, dat werkgevers ook in 2018 hebben voldaan aan het afgesproken aantal extra banen voor mensen met een beperking.

UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de regionale rapportage banenafspraak. De nieuwste rapportage bevat de stand van zaken per 31-12-2018. Deze zogenoemde trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn.

Eind vorig jaar moesten werkgevers 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben. De trendrapportage laat zien dat er tot en met het vierde kwartaal van 2018 in totaal 53.390 extra banen zijn gecreëerd.

Genoeg reden voor de inclusieve werkgevers om trots te zijn op dit resultaat. En wat De Normaalste Zaak betreft is dit tevens een oproep aan alle andere werkgevers, om deze groep werkzoekenden ook een kans bieden – omdat het mogelijk is én omdat het ook hun organisaties vooruit helpt.

Deel dit bericht