Banenafspraak voor het eerst net niet gehaald


Vorige week werd bekend dat het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking voor het eerst niet is gehaald. Van de 67.500 banen die er eind 2020 in totaal hadden moeten zijn, zijn er 66.097 gerealiseerd.

Dat blijkt uit een brief Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lichtpuntjes

Hoewel we het teleurstellend vinden dat de Banenafspraak voor het eerst niet is gehaald, zien we ook lichtpuntjes. Bijvoorbeeld dat ondanks de coronacrisis de meeste banen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt wel behouden zijn gebleven. Dat was zeker ook een thema tijdens onze online uitwisselingsuurtjes over ‘inclusief werkgeverschap in coronatijd’. Hoe regel ik begeleiding op afstand? Op welke manier help ik een dagritme creëren nu de dagstructuur zo anders is? Ook maatregelen als de NOW-regeling hebben ervoor gezorgd dat de werkloosheidscijfers nauwelijks opliepen en daar heeft gelukkig ook deze doelgroep van geprofiteerd.

Verder zien we een stijgende lijn als het gaat om banen die door de overheid worden gerealiseerd. Voorheen waren het voornamelijk de marktwerkgevers die ervoor zorgden dat de Banenafspraak gehaald werd. Maar juist in 2020 heeft de overheid voor het eerst haar jaardoelstelling (2.500 banen) gehaald en werkt daarmee langzaamaan de achterstand weg die in de jaren daarvoor is ontstaan.

“Dat de overheidssector de afgesproken jaarlijkse toename voor het eerst wel heeft gehaald, vind ik positief. Hoewel we nu iets achterliggen met het aantal banen, blijven ik samen met alle werkgevers streven naar de 125.000 banen in 2025.” – minister Koolmees

En nu door!

Uit de tussentijdse resultaten van onze jaarlijkse enquête maken we op dat werkgevers nog veel baankansen zien voor onder andere de mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Niet alleen omdat er simpelweg een schreeuwend tekort aan medewerkers is, maar vooral omdat zij veel waarde hechten aan het belang van diversiteit en inclusie. Om deze positieve flow te behouden, pleiten we ervoor dat er snel een nieuwe regering komt die een inclusieve arbeidsmarkt hoog op de prioriteitenlijst zet. Met als belangrijkste speerpunten:

  • een betere en uniforme werkgeversdienstverlening;
  • een verbreding van de doelgroep Banenafspraak en dat de bestaande instrumenten en regelingen beschikbaar komen voor iedereen die deze nodig heeft;
  • het voor werkgevers praktisch in beeld brengen van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zodat zij beter inzicht krijgen in hun competenties en zo meer kansen kunnen zien én creëren.

Het invoeren van het Breed offensief zal werkgevers helpen hun inclusie-ambities waar te maken.