Banenmotie maakt overheid en marktwerkgevers samen verantwoordelijk


In de motie die de Tweede Kamer vandaag aannam, wordt opgeroepen om markt en overheid gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor de vervulling van de banenafspraak. Ook willen de indieners dat de banenafspraak en quotumregeling worden aangepast, zodat het voor werkgevers bij zowel de markt als de overheid eenvoudiger wordt om banen te realiseren.

Als dit betekent dat overheids- en marktwerkgevers echt samen de schouders onder de banenafspraak zetten, biedt deze lijn kansen om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat de precieze gevolgen van deze motie zullen zijn, wordt pas duidelijk bij de uitwerking ervan. Voor ‘Op naar de 100.000 banen’ en De Normaalste Zaak is in elk geval duidelijk dat we het eindstation met deze stap nog niet hebben bereikt. Dit voorstel biedt nog geen oplossing voor de problemen waar werkgevers tegenaan lopen bij het vervullen van de banenafspraak.

Werkgevers (uit markt en overheid) hadden en hebben een schreeuwende behoefte aan een uniforme uitleg van de regels, bijvoorbeeld rond subsidies en jobcoaching en zeker ook inzicht in het bestand aan beschikbare, werkfitte kandidaten. Om de doelstellingen uit de banenafspraak te halen zijn immers niet alleen bereidwillige werkgevers nodig, maar ook voldoende doelgroepers! Kortom, de werkgevers hebben behoefte aan een breed offensief langs de lijnen van het al eerder gepresenteerde 10-puntenplan van ‘Op naar de 100.000 banen’ en het position paper Inclusieve arbeidsmarkt van De Normaalste Zaak.

De motie wil markt en overheid samen verantwoordelijk maken voor de banenafspraak. Daar heeft De Normaalste Zaak al meermaals toe opgeroepen. Het biedt namelijk, denk aan de inkoop van diensten, kansen voor veel meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze maatregel is echter niet bedoeld om de overheid een sluiproute te bieden om onder eerder gemaakte afspraken uit te komen. Dit beeld dreigt nu te ontstaan en dat is demotiverend voor al die werkgevers die mensen uit de doelgroep een kans hebben geboden of eraan werken om dat te gaan doen.

Er mag geen twijfel ontstaan over de bereidheid van de overheid om ook als werkgever het goede voorbeeld te geven en aan de eigen doelstellingen uit de banenafspraak te voldoen. Het lijkt ons een goede zaak als werkgeversorganisaties aan overheids- en marktkant hierover het gesprek aan gaan. ‘Op naar de 100.000 banen’ en De Normaalste Zaak werken graag actief mee aan de uitwerking van de plannen voor het brede offensief van staatssecretaris Van Ark om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Inbreng van, en dialoog met, werkgevers uit de praktijk helpen sterk om de plannen uitvoerbaar te maken.

Deel dit bericht