Bedrijf en Samenleving zoekt mentoren en leermeesters


Jongere zoekt mentor

Hoeveel jonge mensen lopen er niet rond die met een steuntje in de rug aan een mooie toekomst kunnen bouwen, maar zonder dat steuntje terugvallen en soms zelfs in verkeerde kringen terecht komen? Sommigen kunnen de overstap van voortgezet onderwijs naar hbo/wo niet maken en raken tijdelijk fors van slag. Anderen hebben al een lang verleden van tegenslagen, teleurstellingen en vereenzaming. Sommigen hebben een half jaar ondersteuning nodig, anderen wat langer. En af en toe zijn er jongeren, die blijvend een ‘achtervanger’ nodig hebben, al is het maar een enkele keer per jaar.

Denk je nu: ‘zo’n mentor zou ik ook wel willen zijn!’ Of: ‘ik weet iemand in mijn bedrijf die dat prima zou kunnen en die – door dat erbij te doen – zijn werk ook weer leuker gaat vinden?’ Bedrijf en Samenleving zoekt mentoren die 1x per week, overdag of ’s avonds, een jong iemand (18-27 jaar) willen begeleiden. De ‘eisen’ zijn voor de hand liggend: affiniteit met jongeren, onbevooroordeeld, geduldig, doorzettingsvermogen (er zijn ups-and-downs in zo’n traject) en vooral in staat om de regie bij de jongere zelf neer te leggen en te houden. Voldoe je daaraan, neem dan contact op met Marijke Aukema: 06-14594052

Bedrijf zoekt mentor

Het kan ook zijn dat je zelf iemand met een kwetsbaarheid in dienst hebt en het verloopt stroef, maar het ontbreekt je aan tijd om voldoende aandacht te geven. Er is geen jobcoach, maar een stukje externe begeleiding is noodzakelijk. Dan is een mentor mogelijk een oplossing. Bel ook in dat geval eens met Marijke om samen uit te zoeken of er mogelijkheden zijn. Als het gaat om communicatieproblemen of werknemersvaardigheden, dan zijn die er meestal wel.

Gezel zoekt Gildemeester

Maar er zijn meer mogelijkheden om samen met Bedrijf en Samenleving een maatschappelijke bijdrage te leveren: in drie jaar tijd hebben vijftig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een reguliere baan weten te krijgen, dankzij een ‘gildemeester-gezel’ constructie. Dit is een leer-werk traject van zes maanden dat Bedrijf en Samenleving voor kandidaten van Pasmatch organiseert.

“Zes maanden! Nou, daar hebben we echt de ruimte niet voor! Dankzij de economische groei hebben we het al zo druk!“.

Een verkeerde aanname! Natuurlijk kost het zeker in het begin veel tijd. Maar als je het slim aanpakt, wordt de gezel al snel op eenvoudige onderdelen van het werk inzetbaar. En uiteindelijk levert hij meer op dan hij kost (qua begeleiding). En doordat de uitkering doorloopt, zijn de kosten laag. Bovendien: een mooi traject levert veel meer op dan alleen maar productiviteit. Een gevoel van trots bij de collega’s, meer saamhorigheid, plezier en meer begrip voor de situatie van mensen met een arbeidsbeperking.
Geïnteresseerd? Bel eens met Desiree Terwee 06-34248772.


Bedrijf en Samenleving is een platform van, voor en door ondernemers. Als intermediair tussen bedrijven en samenleving realiseert het maatschappelijke projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Haarlem en omstreken. Naast het mentorenproject Time2Shine en het Gilde-gezel project zijn er nog andere projecten, bijvoorbeeld Back on Track, gericht op zwerfjongeren en Time2Shine Kids voor groep 8 kinderen waarvan de vraag is of ze de stap naar het Voortgezet Onderwijs zonder extra steun kunnen maken. Jaarlijks organiseert Bedrijf en Samenleving de ‘Beursvloer’, waar mensen op tal van terreinen advies kunnen krijgen. Ook worden er werknemersvrijwilligersdagen voor bedrijven georganiseerd, waarbij de deelnemers zich inzetten voor de lokale omgeving.

Wil je Bedrijf en Samenleving financieel ondersteunen? Dat kan in drie vormen: als sympathisant (€ 200,- per jaar) , sociaal supporter (€ 1.000,-) of als sociaal partner (€ 2.500,-). Bedrijf en Samenleving heeft een Ambi-status.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Marijke Aukema, 06-14594052, marijke@bedrijfensamenleving.nl of:
Desiree Terwee, 06-34248772, desiree@bedrijfensamenleving.nl

Adres: Freddie Oversteegenstraat 315, 2033 MV Haarlem