Het Beginstation: Samen verspilling van talent tegengaan


Het-Beginstation---spotlight

Serge Kornuyt wil niet alleen als algemeen manager van Kornuyt innovatie stimuleren. Hij is daarom de initiatiefnemer van Het Beginstation, een broedplaats van innovatieve ideeën. “We willen ideeën en mensen bij elkaar brengen.

Kort gezegd wil Het Beginstation, gevestigd op het station in Helmond, jonge afgestudeerden of kleine bedrijfjes samenbrengen met oudere werkzoekenden of anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Kleine bedrijven of ZZP’ers kunnen innovatieve ideeën vaak niet uitwerken omdat ze niet genoeg capaciteit hebben. Oudere werkzoekenden willen juist weer terug het werkzame leven – en daarmee de maatschappij – in. Dit zijn twee groepen die elkaar niet automatisch vinden, maar veel voor elkaar kunnen betekenen.”

Het Beginstation wil dienst doen als ontmoetingsplek en als ‘kaartenbak’ waar partijen elkaar kunnen vinden. “We zijn pas net van start gegaan en pakken het stap voor stap aan. Nu gaan we een paar voorbeeldprojecten lanceren om te laten zien wat we precies willen doen. Het jaar is geslaagd als we een breder netwerk op kunnen bouwen en het bijvoorbeeld lukt om 10 innovatieve projecten te stimuleren. Zodoende kunnen we dus een bijbehorend aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ook schoolverlaters die een stageplek zoeken, aan het werk helpen.”

Kapitaalvernietiging

Serge Kornuyt liep al langer rond met het idee om de kennis van oudere werkzoekenden niet verloren te laten gaan en dat komt eigenlijk door zijn vader. “Die is weliswaar niet werkzoekend, maar hij is op ons vakgebied echt een bron van kennis. En zoals hij zijn er veel meer: mensen met jarenlange ervaring in allerlei gebieden die nog staan te springen om iets bij te dragen. Om dat niet te doen zou pure kapitaalvernietiging voor de maatschappij zijn.”

Veel van de projecten die Kornuyt wil stimuleren, draaien om duurzaamheid. “In ons eigen bedrijf zijn we heel actief bezig met het hergebruik van afvalstoffen. De wereld verandert en de behoefte aan innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van de circulaire economie, is enorm. Bij Het Beginstation kunnen mensen die hier aan mee willen werken elkaar ontmoeten en dat levert natuurlijk weer een interessante kruisbestuiving op.”