Beloon ondernemers die hun best doen en duurzame resultaten boeken


 
Veel ondernemers werken regelmatig voor de (lokale) overheid en worden dan geconfronteerd met eisen op het gebied van social return. Daarbij wordt echter genegeerd wat bedrijven al doen aan inclusief ondernemen.

Bedrijven die actief helpen de uitkeringen en andere lasten van gemeenten te verlagen, verdienen bij aanbestedingen een streepje voor ten opzichte van hun concurrenten die niks doen. Maar als gemeenten opdrachten te vergeven hebben, is de prijs vaak de bepalende factor. Dat is misschien begrijpelijk, maar leidt wel tot onvoorziene en ongewenste consequenties.

Zeker ook omdat overheden per project eisen stellen aan social return. Maar daarbij wordt niet meegeteld wat bedrijven op dit vlak al doen en welke mensen uit de bijstand of andere bestanden ze al arbeidsplaatsen hebben geboden. Gemeenten stellen dan bijvoorbeeld als eis dat er voor de duur van de opdracht een aantal nieuwe mensen uit de kaartenbakken aan het werk wordt gezet. Maar bedrijven die duurzaam werk bieden aan de doelgroep kunnen aan deze extra eis niet voldoen.

Dat moet dringend worden rechtgezet, want dit motiveert ondernemers niet om op mensen met een arbeidsbeperking op een duurzame en verantwoorde wijze een plek te bieden.

Het is ook niet motiverend voor de werknemers, want die hebben na afloop van het project geen realistische kans op een vast dienstverband. De werkgever moet voor een volgend project immers weer nieuwe mensen een kans geven om aan de social return eisen te voldoen.

PSO-ladder
Mijn voorstel zou dan ook zijn om bedrijven die al goed presteren te belonen door ze bij een aanbesteding een streepje voor te geven. We hebben een prima middel om te controleren of ondernemers goed bezig zijn: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO en PSO-Bouw). Dit solide meetinstrument is samen met TNO ontwikkeld. Het laat op een heldere manier zien welke bijdrage bedrijven leveren om de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Ik zou gemeenten dan ook willen oproepen over hun eigen schaduw heen te springen. Formuleer eisen niet meer per eigen project, maar gebruik de PSO en de PSO-Bouw bij aanbestedingen. Dat zal veel meer ondernemers prikkelen om werk te maken van inclusief ondernemen. En dat is wat we willen. Uiteindelijk werken we immers allemaal aan hetzelfde doel: mensen met een beperking betere kansen op een stabiele positie op de arbeidsmarkt bieden.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933