Jobcarving biedt kansen voor financiële dienstverleners


Bijeenkomst financiële dienstverleners over jobcarving ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking.

Op 27 juni jl. kwamen Achmea, ING Insurance, Rabobank en ABN Amro samen om met Accenture, AWVN en De Normaalste Zaak na te denken over de vraag hoe zij door middel van de aanpassing van functies ruimte kunnen maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Ondanks de slechte economische tijd van dit moment, zien deze financiële dienstverleners het maatschappelijk belang van de inzet van bijvoorbeeld Wajongeren in hun organisatie en ervaren zij bovendien al op een aantal vlakken krapte op de arbeidsmarkt waarvoor zij nieuw potentieel willen aanboren. Denk bijvoorbeeld aan IT-specialisten en actuarissen. Maar wat is er nodig om de match te maken tussen functie en persoon? De ontwikkeling dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van generieke functie-omschrijvingen, zou kunnen bijdragen aan de flexibiliteit om een functie (of vacature) aan te passen aan de specifieke talenten en beperkingen van iemand met een handicap. Daarnaast zouden werkgevers de zoektocht naar de 100% match (met het liefst nog een +) los moeten laten en toegevoegde waarde juist moeten zien in positieve effecten van een meer divers en meer inclusief personeelsbestand en vooral ook de bijzondere talenten die iemand met een beperking vaak ook meebrengt.

Conclusie van de bijeenkomst: kritisch kijken naar de inrichting van werkprocessen met als hulpmiddel functiebeschrijving (jobcarving) kan zeker bijdragen aan het meer inclusief maken van de organisatie. Maar vooral is een andere mindset nodig tegenover de doelgroep van zowel de afdelingen recruitment als de (lijn)managers die uiteindelijk de vacatures moeten invullen.

Naar aanleiding van de vraag hoe De Normaalste Zaak de aanwezige werkgevers hierbij verder kan helpen, zijn twee concrete hulpmiddelen geformuleerd. Samen met de gemeente Utrecht en Rabobank Nederland brengt De Normaalste Zaak in september een tiental grote Utrechtse werkgevers bij elkaar. Samen organiseren die werkgevers een lokale arbeidspool van hogeropgeleide kenniswerkers met een beperking.  Vanuit dit initiatief wordt in het najaar een ontmoeting georganiseerd tussen de werkgevers en mensen uit de doelgroep zodat aan de kant van werkgevers meer en concreter inzicht ontstaat in de (on)mogelijkheden van mensen met een beperking.