Bijeenkomst kennisintensieve bedrijven


Op donderdag 28 november kwamen kennisintensieve bedrijven bijeen om te praten over inclusieve werving en selectie. Onder leiding van Kim Schumacher (AWVN en De Normaalste Zaak) en Yvonne Boomsma (AWVN) spraken de deelnemers over stereotypering, de werving en selectie procedure, het formuleren van vacatureteksten, weerstand en draagvlak.

Samen besloten de deelnemers een volgende bijeenkomst te plannen waarop een ontmoeting plaatsvindt met in de doelgroep gespecialiseerde wervingsbureaus om zo de slag naar een inclusief W&S-beleid te kunnen verdiepen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 februari 2014, in de middag. Nadere informatie over de locatie, precieze tijdstip en het programma maken wij later bekend. Bent u een kennisintensieve werkgever en praat en denkt u graag mee over dit onderwerp, of wilt u meer weten over deze bijeenkomst(en), mail dan: f.stuyling@awvn.nl