Bijeenkomst Krapte op de arbeidsmarkt – Hospitality’ bij Greenpeace


Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 26 januari 2017 zijn verschillende themagroepen gevormd om de samenwerking tussen verschillende partijen op het gebied van inclusief ondernemen te versterken. De groep ‘krapte op de arbeidsmarkt – Hospitality’ heeft op maandag 3 april de eerste bijeenkomst gehad. Om 09:30 zijn we zeer gastvrij ontvangen door onze gastheer: Roy Dhair van Greenpeace.

Arbeidskrapte in verschillende branches

Na een korte introductie van alle aanwezigen hebben we vastgesteld dat inclusief ondernemen nog meer gestimuleerd kan worden, wanneer vraag en aanbod nauwer aansluiten. De economie trekt aan en in verschillende branches groeit de krapte op de arbeidsmarkt. Ook in de hospitality merken de werkgevers dit steeds meer. Het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking kan onderdeel zijn van een oplossing. De mismatch tussen vraag en aanbod maakt het op dit moment lastig om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen met inclusief onderschap.

Betere aansluiting vraag en aanbod; pilot

Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben we met de verschillende aanwezige partijen gebrainstormd over de vraag: hoe kunnen wij bereiken dat de samenwerking tussen vraag en aanbod versoepelt. Daar is uitgekomen dat we kennis van alle partijen in de werkgroep moeten bundelen. Via een pilot willen we daar uitvoering aan geven. Wij hebben onze werkgroep opgedeeld in drie partijen: opdrachtgevers (Sofitel de Grand, Greenpeace & RAI), opdrachtnemers/uitvoerders (C-talents, Tornado & Investeer in Talent) & natuurlijk het WSP. Om aan de wensen van de opdrachtgevers te kunnen voldoen, is natuurlijk een duidelijk functieprofiel nodig. Dat door o.a. Sofitel The Grand (en enkele andere hotels) worden opgesteld. Het is dan de taak van de uitvoerders om precies te weten wat de opdrachtgever wil, zodat de werving/selectie kan beginnen voor de pilot. Onder het motto, goed voorbeeld doet volgen, hopen we de successen te kunnen delen met het brede hotelnetwerk. Het uiteindelijke doel is om de verschillende bedrijven een duidelijk overzicht te geven van aanbieders en hun specialismen.

Werkwijze pilot

Om deze pilot te laten slagen is goede communicatie tussen alle partijen essentieel. We maken duidelijke afspraken over de communicatie tussen aanbieders, werkgevers en kandidaten. Daarnaast is draagvlak en interne steun binnen de hospitality organisatie belangrijk. We beginnen daarom klein met deze pilot: 4 hotels, Greenpeace en de RAI. Al deze werkgevers hebben de draagvlak en zin om inclusief te ondernemen. Op het moment onderzoeken we mogelijkheid voor een voorschakeltraject, waarbij kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden voorbereid op een baan in de horeca – bijvoorbeeld via bijscholing.

Conclusie: In deze themagroep staat ‘doen’ centraal. We willen zo snel mogelijk praktisch aan de slag!