Bijeenkomst Partnerships voor meer banen: “Van vinkje naar vonkje!”


Overheidsopdrachtgevers en opdrachtnemers uit de facilitaire dienstverlening kwamen op vrijdagmiddag 14 december 2018 naar Utrecht om partnerships met elkaar te verkennen. Het doel: hoe creëer je extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking vanuit een contract? De middag laat zich het beste samenvatten in een citaat van een deelnemer “We moeten samen van vinkje naar vonkje”.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Normaalste Zaak in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder de 25 deelnemers waren vertegenwoordigers van zes facilitaire organisaties en diverse overheidsopdrachtgevers.

Samen aan het werk

Harmen Strikwerda (Universiteit Utrecht) vertelt tijdens zijn welkomstwoordje over de mooie samenwerking met Asito waarin zij praktijkschooljongeren een stageplaats bieden. Zijn aanstekelijk enthousiasme werkt niet alleen door binnen de Universiteit, maar inspireerde ook de deelnemers aan de bijeenkomst.

Bert van Boggelen nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen in de banenafspraak en samenwerking tussen de Normaalste Zaak en BZK op het gebied van partnerships vanuit inkoop. Hij benadrukte dat alleen door samen te werken en voorbij alle verplichtingen te kijken er ruimte ontstaat voor mooie initiatieven. Het inkoopdomein kan veel opleveren. Bert adviseert de aanwezigen om vooral met elkaar in gesprek te gaan.

De proeftuin

Nienke Schütte (projectleider DNZ) blikt terug op de eerste maanden van de proeftuin en bespreekt het plan voor 2019. “Met deze proeftuinen willen we zo meer over partnerships tussen opdrachtgever- en nemer leren om zo veel mogelijk banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. We werken er samen naar toe om in juni 2019 de lessons learned en resultaten te kunnen laten zien.

Er zijn nu 18 potentiele proeftuinen waarvan er 8 de eerste concrete stappen hebben gezet. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn enthousiast en willen graag aan de slag, maar komen in het begin niet goed uit de startblokken. Met dit gegeven zijn we later die middag aan de slag gegaan.

BZK als motor

Susanne van den Oudenhoven (BZK)* is projectleider Maatwerk voor Mensen en licht kort deze SROI aanpak van het Rijk toe. Vanuit haar ervaring benadrukt ze dat het erg belangrijk is om van elkaar te leren en verbinding te maken. “Door kansrijke werkprocessen te identificeren kun je samen meer banen realiseren. Het monitoren van de resultaten en deze ook in beeld brengen is essentieel voor deze proeftuin”.

Uit de startblokken

Deelnemers brainstormden en discussieerden met elkaar over de stappen die gezet moeten worden om de partnerships van de grond te krijgen. Een aantal conclusies:

  • Juiste partij: Zorg dat aan beide kanten de juiste personen aan tafel zitten en zorg ook voor ervaring in je team.
  • Motivatie: Er moet bij partijen een innerlijke motivatie zijn om banen te realiseren. “Van moeten naar willen”. Het gaat om sociale waardecreatie.
  • Open mind: Het is nodig om buiten eigen grenzen te denken om samen naar oplossingen te zoeken.
  • Wees open: Bespreek intenties, ambities, budget en de inspanning die je wil verrichten.
  • Gewoon doen! Start met een open dialoog en brainstorm over de mogelijkheden en wat past in je organisatie, begin klein en eenvoudig maar houd wel het tempo vast!
  • Breng de locatie in beeld: Maak een analyse van de werkzaamheden op een locatie; verloop, type werkzaamheden etc.
  • Kijk in keten: Samen met meerdere marktpartijen naar ruimte zoeken.
  • Zorg voor duurzame banen.

Op naar juni 2019

In juni 2019 willen we laten zien wat samenwerking op kan leveren; zowel in leerervaringen als in banen. In maart en in mei worden bijeenkomsten georganiseerd om de proeftuinen weer bij elkaar te brengen.

 

*Susanne vervangt projectleider Maarten Prinsen