Bijeenkomst Perspectief op social return


Op 25 november gingen 40 opdrachtgevers en 40 opdrachtnemers uit het hele land met elkaar in gesprek, met als doel de uitvoeringspraktijk van social return te verbeteren. Het afwisselende programma heeft geleid tot een schat aan inzichten en goede voornemens van aanwezigen om nieuwe stappen te zetten.

In kleine gemengde groepen gingen aanwezigen in twee rondes van een uur in gesprek over een aantal vragen: Wanneer is social return succesvol? Wat kenmerkt opdrachtgevers en opdrachtnemers die effectief invulling geven aan social return? Wat zijn de belangrijkste veranderingen die nodig zijn? En wat kunnen we zelf bijdragen om deze veranderingen te helpen realiseren?

Organisatoren Rombout Jas (Interpactum) en Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak), spraken tijdens het plenaire deel de hoop uit dat deze bijeenkomst een startpunt wordt van een brede beweging, waarin partijen lokaal met elkaar in gesprek gaan en vanuit een gezamenlijk perspectief een meer effectieve inzet van social return ontwikkelen.

Petra Oden (lector aan de Hanzehogeschool, als sidekick aanwezig) onderstreepte nog eens dat de Europese aanbestedingsregels marktconsultatie stimuleren. Ignace Laval, ervaringsdeskundige in de Wajong en ook als sidekick aanwezig riep aanwezigen op bij de gesprekken ook vanuit het perspectief van de doelgroep te denken. En meer direct met hen in gesprek te gaan.

De aanwezigen pleitten ervoor om ook op lokaal niveau ontmoetingen te organiseren zodat dit thema ook regionaal een vervolg krijgt. De Normaalste Zaak zal in 2016 de regionale voorzetting van de consultatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over social return blijven stimuleren.

Er komt binnenkort een publicatie met de inhoudelijke opbrengsten van de bijeenkomst. Bekijk het voorproefje van de resultaten

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone