Bijeenkomst van de themagroep ‘Ambassadeurs’ bij IBM Nederland


Op 15 maart vond de bijeenkomst van de themagroep ‘Ambassadeurs’ plaats bij IBM Nederland.

Doel

Doel van de themagroep is om partners van de 99 van Groot Amsterdam actief te betrekken bij de activiteiten en bijeenkomsten van de 99 van Groot Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst concludeerden we dat hier veel te winnen valt.

Als meest recent voorbeeld kwam de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari ter sprake. Hiervoor hadden zich 56 van de in totaal 105 individuele leden opgegeven. Uiteindelijk waren er 34 aanwezig. Enkele leden hadden zich afgemeld. Het resultaat, een opkomst van ongeveer 25%.

Hiermee missen we veel kennis en ervaring om met elkaar te delen en mogelijkheden om elkaar te versterken richting de vanzelfsprekendheid van arbeidsinclusiviteit. We zien dat graag anders.

Betrekken van de partners

Als themagroep onderzoeken we de mogelijkheden om ons netwerk verder te activeren.

Ervaringen uit het verleden leren ons dat een vragenlijst tijdens een bijeenkomst of een survey via een digitaal medium interessante onderwerpen hebben geleverd. Echter, de betrokkenheid groeide hierdoor niet. De 99 van Groot Amsterdam is ooit gestart als “De Ambitie van Zuid” met 25 zeer actieve leden. Nu ons netwerk zich verviervoudigd heeft zien we de algehele betrokkenheid dalen.

Om ons netwerk opnieuw te vullen met meer actie vanuit de leden, valt te denken aan de volgende acties: Leden benaderen en persoonlijk vragen wat hun doelstelling is, bijvoorbeeld via vragen als: “Wat zou jij uit je lidmaatschap van de 99 Groot Amsterdam willen halen” en “wat zou het lidmaatschap aan deze club jou moeten opleveren?” Op die manier krijgen we inzicht in de wensen en motivatie van de leden en zullen we activiteiten van de 99 van Groot Amsterdam daarop afstemmen. Een aanbod van activiteiten dat aansluit bij individuele wensen zal leden meer aanspreken en hun betrokkenheid vergroten.

Rol van de themagroepen

De themagroepen hebben een belangrijke rol. Zij vervangen immers de algemene bijeenkomsten voor een groot deel. Daarom zullen we partners benaderen om zich aan te sluiten bij één of meerdere themagroep(en). Ook zullen we onderzoeken aan welke themagroepen er verder nog behoefte is. Mogelijk zijn branche-gerelateerde groepen een interessante optie.

Tot slot zullen we aandacht blijven geven aan het verzorgen van input voor De Normaalste Zaak. Hiervoor zullen regelmatig cijfers worden verzameld. De Normaalste Zaak neemt deze mee in de besprekingen richting de Tweede Kamer.

Op 19 april is de volgende bijeenkomst gepland. We hebben er zin in en u hoort van ons.

Deel dit bericht