Binthout: Echt mooie producten maken van bijzonder hout met bijzondere mensen


Karst Klein en zijn compagnon Cor Wobma richtten enkele jaren geleden Binthout op, een houtbewerkingsbedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen wennen aan werk en een echt ambacht kunnen leren.

Het klinkt misschien gek, maar van Nederlands hout worden eigenlijk maar weinig producten gemaakt. Gekapte bomen eindigen in de houtversnipperaar omdat verdere verwerking te duur zou zijn. En juist met dat hout wilden Karst Klein en industrieel ontwerper Cor Wobma iets gaan doen. “Nederlands hout is prima hout, daar kun je schitterende dingen van maken. We investeren 80 jaar in de verzorging van een boom en stellen daar in Nederland ook hoge eisen aan. Dan worden ze omgezaagd en kijkt niemand er meer naar om. Dat is toch gek?”

Binthout werkt samen met Staatsbosbeheer in opdracht van gemeenten en bedrijven. “Voor gemeenten maken we bijvoorbeeld straatmeubilair van hun eigen hout en voor bedrijven maken we tafels met een verhaal. Want hoe gaaf is het niet om een tafel te hebben die gemaakt is van een boom uit eigen tuin?”

Sociale component

Maar Wobma en Klein focussen niet alleen op design en hout. Ze zochten voor hun bedrijf ook nadrukkelijke een sociale component. “Bij ons kunnen mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt met kleine stapjes terugkeren in het werkzame leven. De stap van thuis zitten naar een baan is voor veel mensen te groot. Binthout wil dus een soort tussenstap zijn en tegelijkertijd kunnen mensen een schitterend ambacht leren.”

Bij Binthout zijn dagelijks een kleine 10 mensen uit de doelgroep actief, daar zitten mensen tussen die vrijwillig iets komen doen, maar ook mensen met een indicatie of een leer/werkplek. “Iedereen begint bij ons onderop. We geven mensen de tijd om zich bij ons veilig te voelen en te ontdekken wat ze leuk vinden om te doen.”

Vaste processen

De werkprocessen bij Binthout (en ook de uiteindelijke producten) zijn afgestemd op de kwaliteiten van de medewerkers. “Het eerste proces is altijd hetzelfde, want we verwerken het hout tot planken met standaardmaten. Vervolgens hebben we een aantal vaste producten die we volgens een standaardwerkwijze produceren. In dit proces krijgt iedereen de kans om te leren en verschillende aspecten van ons vak te ontdekken.”

Klein begeleidt zijn medewerkers zelf en doet dat niet alleen op het gebied van houtbewerking. “Het werk zelf is natuurlijk een belangrijk aspect, maar het is minstens zo belangrijk dat ze leren om samen te werken en om te gaan met elkaar en met verschillende meningen. Ook dat heeft tijd nodig en vraagt soms geduld.”