Steeds pragmatischer, steeds duurzamer

2018 was een roerig en turbulent jaar: van de discussies over loondispensatie en het voornemen om rond de banenafspraak de scheiding tussen publiek en privaat op te heffen tot uiteindelijk het brede offensief van staatssecretaris Van Ark.… - lees meer -

Ruimte voor nieuwe impulsen

De Tweede Kamer heeft, met steun van de staatssecretaris, een motie aangenomen om de scheiding tussen overheid en markt op te heffen binnen de banenafspraak. Eerder al werd duidelijk dat er geen loondispensatie komt. Deze ontwikkelingen bieden… - lees meer -

Het einde van de banenafspraak

De arbeidsmarkt wordt krapper; het aanbod aan kandidaten uit de doelgroep banenafspraak droogt in hoog tempo op. Tegelijkertijd zitten er nog honderdduizenden mensen zonder baan. Het is tijd voor nieuwe afspraken over de basis van de arbeidsmarkt.… - lees meer -