Een stapje terug (en weer drie vooruit)

Deze week was in de Tweede Kamer een hoorzitting over het kabinetsplan om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Werkgevers, cliëntenorganisaties, wetenschappers en uitvoerende instanties lieten hun licht schijnen over deze materie. De… – lees meer – .

Eenvoud is geluk voor iedereen

Kijk ik naar 2017, kan ik eenvoudigweg niet anders dan tevreden zijn. Om een onvolledige opsomming te geven van wat we met elkaar hebben gedaan en bereikt: de inclusietour langs meer dan… – lees meer – .

Altijd slecht weer bij het SCP

Vandaag was het weer zo ver. Het was een loodgrijze, regenachtige herfstdag en de NOS bracht – op gezag van het SCP – bij de weersomstandigheden passend, treurig nieuws. Want wat blijkt…. – lees meer – .

Samen werken aan 125.000 banen

Op weg naar één Banenafspraak voor overheid én bedrijfsleven Begin september besloot het kabinet de Quotumregeling te activeren voor de overheid. Als overheidsinstellingen er komend jaar niet in slagen 3.000 mensen met… – lees meer – .