Boni-Markten: “Mensen zijn verrassend eerlijk over hun mogelijkheden”


Boni-Markten is een supermarktketen met 40 filialen, vooral in de Veluwestreek, en in totaal 2.200 medewerkers. In het beleid van de keten is vastgelegd dat er bij elk filiaal minstens 2 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Manager P&O Helen Horozdinc: “We zijn goed op weg om dat doel te bereiken.”

“Betrouwbaar, betrokken en klantgericht.” Dat zijn volgens Helen Horozdinc de kernwaarden van Boni en dat wil de supermarkt ook waarmaken in het personeelsbeleid. “Wij geloven niet  in de cyclus van 3 contracten en daarna afscheid nemen. Wij vragen inzet en betrokkenheid van onze mensen en dat kun je natuurlijk alleen doen als je mensen ook een goed, volwaardig contract aanbiedt. Dus ook onze hulpkrachten krijgen bij goed functioneren een vast dienstverband.”

Doordringen van beleid

Het beleid om per supermarkt 2 mensen met een kwetsbare positie aan een baan te helpen, bestond volgens Horozdinc al langer. Pas de afgelopen tijd werd het echter actiever ter hand genomen. “Op dit moment hebben we 40 SW’ers en Wajongers in dienst. Bij alle vacatures kijken we of die geschikt zijn en ik probeer alle filiaalleiders ervan te doordringen dat ze actief met dit thema aan de gang moeten gaan. De bedrijfsleider en de kandidaat moeten natuurlijk allebei enthousiast zijn om er een succes van te maken.”

In de zoektocht naar geschikte kandidaten werkt Horozdinc samen met Inclusief Intervens, een voormalig SW-bedrijf. “Daar hebben we enorm veel steun aan, want onze vaste contactpersoon daar, Christèl, weet wat voor mensen wij zoeken. Samen met haar voeren we ook de gesprekken met de kandidaten. Daarbij valt me altijd op dat mensen verrassend eerlijk zijn over hun mogelijkheden en hun beperkingen. Dat levert heel leuke gesprekken op en dit motiveert ook om juist de doelgroep die het moeilijker heeft op de arbeidsmarkt een kans te bieden. We moeten die mensen niet wegstoppen, maar juist een kans geven om te doen waar ze goed in zijn.”

Eenduidige werkzaamheden

Bij de Boni supermarkten worden de SW’ers en Wajongers op allerlei verschillende functies ingezet. “Het gaat er altijd om dat mensen op de juiste plek terechtkomen. De meeste Wajongers hebben eenduidige werkzaamheden, dan doen ze bijvoorbeeld één bepaald pad of alleen codecontroles. Het grootste deel van de klanten reageert daar positief op, die kennen onze medewerkers en vinden het niet erg als iets een keertje wat trager gaat.”

Horozdinc wordt regelmatig benaderd door re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. “Die zitten elkaar volgens mij in de weg en handelen niet in het belang van de mensen, want ze willen bijvoorbeeld altijd een eigen jobcoach meesturen. Terwijl wij dat al goed geregeld hebben. Dan denk ik: het moet draaien om een succesvolle plaatsing bij een leuk bedrijf, niet om de belangen van al die organisaties die er omheen zwermen.”

Deel dit bericht