Boodschap over corona en inclusief werkgeven naar Tweede Kamer


Op 3 september stuurden wij samen met Op naar de 125.000 banen een brief aan de Tweede Kamercommissie SZW. Daarin deelden we onze zorgen over de Banenafspraak in coronatijd en de kansen die wij vanuit werkgeversperspectief zien om toch voldoende ‘inclusiemeters’ te kunnen blijven maken.

In de brief benoemen we de uitdagingen en behoeften, die inclusieve werkgevers juist in deze onzekere ‘coronatijd’ ervaren. De informatie hebben we opgetekend tijdens de vele contacten met onze partners en andere inclusieve werkgevers, via een korte vragenlijst deze zomer en tijdens de online meeting van inclusieve werkgevers met een aantal Tweede Kamerleden in juni.

Alle informatie