BOOT organiserend ingenieursburo B.V.


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

BOOT organiserend ingenieursburo BV is gespecialiseerd in het inrichten en beheren van de openbare ruimte. We ontwikkelen en bewaren een duurzame leefomgeving met respect voor mens en milieu. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een allround bureau met ruim 90 medewerkers en specialisaties in civiele techniek, milieutechniek en geo-informatie.

Als organiserend ingenieursburo leveren wij integrale advies- en managementdiensten en ondersteuning aan (semi-) overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Rentmeesterschap is een belangrijke kernwaarde van onze organisatie. Zorgen voor een duurzame, ruimtelijke inrichting die Nederland mooier en vitaler maakt, ook voor de generaties na ons. Rentmeesterschap betekent innoveren op het gebied van duurzaamheid en investeren in hechte, langetermijnrelaties met onze opdrachtgevers en medewerkers. Inclusief ondernemen past hier prachtig in.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Ons doel is om meer werknemers met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen onze organisatie.
Sinds 2006 hebben we een duurzame arbeidsrelatie op kunnen bouwen met een werknemer die via de sociale werkplaats binnen onze organisatie zijn kwaliteiten inzet.
Daarnaast hebben we verschillende ervaringen opgedaan, die op langere termijn minder duurzaam bleken.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Wij hebben in het verleden ervaringen opgedaan met asielzoekers en een ex-gedetineerde. Helaas zijn die initiatieven uiteindelijk niet uitgelopen op een duurzame arbeidsrelatie.
Vragen die bij ons spelen:
• Hoe kunnen we, als kennisintensieve organisatie, een structurele en zinvolle arbeidsplaats bieden aan mensen met een kwetsbare positie?
• Wat vraagt dit van onze leidinggevenden, organisatiestructuur (functiehuis, salarisgebouw, evaluatiemethodiek), organisatiecultuur?

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Wij hebben ervaren dat het niet zo moeilijk is om een werknemer in een kwetsbare positie aan te nemen, maar wel om hem of haar een goede, structurele plek in de organisatie te bieden.
Een ander knelpunt is wet- en regelgeving. De overheid zet in op een quotum voor werkgevers. Dit lijkt ons geen wenselijke uitgangspositie. Stimuleren werkt ons inziens beter. En juist die stimuleringsmaatregelen worden steeds beperkter.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

We hebben al wat ervaringen opgedaan, die we graag delen met anderen (zie hierboven).

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Wij zien de meerwaarde van De Normaalste Zaak vooral in het leggen van contacten met andere (kennisintensieve) werkgevers die ook handen en voeten willen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien hopen we dat De Normaalste Zaak haar stem kan laten horen in het maatschappelijk debat, bijvoorbeeld over een thema als stimuleringsmaatregelingen. Tenslotte hopen we dat De Normaalste Zaak inderdaad de normaalste zaak wordt in BV Nederland, zodat steeds meer werkgevers zich aansluiten en er zo steeds meer kansen komen voor mensen in kwetsbare posities.

Deel dit bericht