BOOT: respect voor mens en milieu


BOOT, het ingenieursbureau dat openbare ruimte inricht en beheert, onderzocht al ver voordat er sprake was van wetgeving op dit gebied de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Jeanette Schaeffer, P&O manager, vertelt.

quote2Boot heeft respect voor mens en milieu, die uitspraak staat op de startpagina van onze site. Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt past daarmee goed binnen de bedrijfsdoelstelling.

We wilden handen en voeten geven aan ‘rentmeesterschap’, ons sociale gezicht echt laten zien. Toen we hiermee aan de slag waren, kwam uit ons netwerk ook de vraag of wij nog werkmogelijkheden hadden voor mensen uit deze groep.

Passend?!

Bij werkgelegenheid voor mensen met een beperking denk je vaak aan schoonmaak, receptie of catering. Maar die activiteiten zijn bij ons voor een deel uitbesteed aan derden, en deels hebben we op die functies al langere tijd mensen werken met een vast dienstverband. Daar lagen voor ons de kansen dus niet. En in principe zoeken wij mensen die passen in structurele vacatures. Dat maakt het lastiger om in de groep van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste mensen te vinden.

Op dit moment hebben wij twee mensen uit de doelgroep in dienst als asbestrapporteurs. Zij verwerken de input van de inspecteurs. Voorheen werden de rapporten ook door de Inspecteurs gemaakt. Zij vonden de standaard rapportages niet het leukste onderdeel van hun werkzaamheden en wij zagen dat er efficienter gewerkt kon worden als we die taken zouden scheiden. Zo is de vacature van Rapporteur Asbest ontstaan.

Tijdens de inwerkperiode van de rapporteurs leerden zij over  de praktische systemen waarmee ze de informatie moeten verwerken. Het zijn functies op mbo-niveau en de medewerkers voldoen daaraan. We hebben de werkomstandigheden zodanig aangepast dat zij in staat zijn om dit werk te doen, bijvoorbeeld een aparte kamer, zodat een rustige werkomgeving ontstaat.

Juiste aanpak: kijk wat de medewerker nodig heeft

Onze medewerkers werken resp. 20 en 28 uur per week. Ze zijn bij ons binnengekomen als Wajonger en uit de WIA. De een heeft inmiddels een vast dienstverband, de ander werkt via een detacheringsbureau. Dat bureau biedt begeleiding als dat nodig is. Die begeleiding bieden we natuurlijk zelf ook.

Het zijn medewerkers, die elk een eigen benadering en verschillende begeleiding vragen. Daar waar de een meer behoefte heeft aan rust om zich te kunnen concentreren op zijn werk, reageert de ander op alle impulsen, en functioneert hij beter als we hem meer structuur bieden om het werk uit te voeren. Hij heeft ook meer behoefte aan sociale contacten. Bij de laatste loop ik regelmatig even langs of we gaan lunchwandelen. Dat deze medewerkers beperkingen hebben, is soms lastig, vooral voor henzelf (zij hebben ook ambities). Binnen het team waarin zij werken, worden de uitgevoerde werkzaamheden bekeken en besproken. Die samenwerking verloopt in een goede sfeer.

Als het binnen de mogelijkheden en ambities van de medewerker ligt, kan deze verder leren; denk bijvoorbeeld aan AutoCad tekenen.

Eisen social return heel verschillend

Onze organisatie heeft ook te maken met aanbestedingen waarin social return tot de voorwaarden behoort. Opdrachtgevers hebben over de uitvoering hiervan echter verschillende ideeën; soms wil de opdrachtgever dat we mensen uit de doelgroep binnen het aangeboden project aanstellen. Een andere opdrachtgever vindt het ook prima als de mensen op een ander project werken als dat beter uitkomt. En weer een ander vindt het voldoende als je zelf al mensen in dienst hebt.

Onze medewerkers verzorgen af en toe in de gunningsfase van een project een presentatie (op hun terrein van asbest) aan potentiële opdrachtgevers. Op deze manier laten we zien dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk en duurzaam bij ons aan de slag zijn.

Kandidaten lastig te vinden

Het valt helaas niet mee om mensen te vinden om aan deze verplichtingen te voldoen. In een project, waarin de gemeente Arnhem onze opdrachtgever is, hebben we voor dit project een accountmanager bij de gemeente, met wie we goed contact hebben en die op de hoogte is van wat wij willen: nl. mensen met een beperking willen inzetten op bestaande vacatures, plekken die de medewerkers perspectief bieden. Het gaat dus om structurele oplossingen – voor ons en voor de medewerkers. Onlangs zijn wij in contact gebracht met een kandidaat, een CAD-tekenaar, die goed binnen onze vacature lijkt te passen. Dat ziet er positief uit.

Financiële ondersteuning helpt

Wat betreft de financiële consequenties ontvang je tijdens de proefplaatsing wel compensatie, daarna is er voor een korte periode nog premiekorting mogelijk. En afhankelijk van de mate van inzet bestaat nog de mogelijkheid voor loondispensatie.

Tips voor andere werkgevers

  • Werkgevers die overwegen om met de doelgroep aan de slag te gaan, wil ik graag meegeven dat het belangrijk is om alles goed te regelen, goede afspraken te maken. Dan is er ook draagvlak!
  • Vergeet niet dat ervaring ook verrijking is – wederzijds.

Deel dit bericht