Breakoutsessies voorjaarsbijeenkomst 99vanUtrecht


Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de 99vanUtrecht presenteerden de kartrekkers van drie werkgroepen – profilering, onderwijs & arbeidsmarkt en wet- en regelgeving – op interactieve wijze hun vorderingen tot nu toe en bespraken ze de belangrijkste uitdagingen waar ze tegenaan lopen

Sessie profilering

De Woerdense werkgever Monique Balte van Event Support Holland (25 medewerkers, waarvan 5 met een arbeidsbeperking) is druk aan de slag gegaan om inclusief ondernemerschap beter op de kaart te zetten binnen haar gemeente. “Diversiteit op de werkvloer werkt.” Dat is de motivatie van Balte en om die overtuiging uit te dragen, wil ze inclusiviteit zichtbaarder maken, beter profileren dus. “Het is belangrijk om de verbinding te zoeken. Dankzij de initiatieven die we hebben genomen, weten de Woerdense bedrijven die met dit onderwerp bezig zijn elkaar beter te vinden.”

Tijdens haar sessie vroeg ze deelnemers mee te denken over een marketing campagne die inclusief ondernemen meer op de kaart zou kunnen zetten. Er rolden diverse ideeën over tafel, werd flink met de metafoor ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ gespeeld en gekeken of werkgevers met vacatures en gematchte kandidaten niet middels billboards in beeld gebracht konden worden. Balte: “Event Support Holland wil een marketingcampagne opzetten om de hardwerkende, inclusieve ondernemer onder de aandacht brengen. Wij gaan 2 ideeën verder uitwerken met onze themagroep. Het winnende idee krijgt een maand exposure van ons via onze buitenreclame in de omgeving Utrecht.”

Sessie onderwijs & arbeidsmarkt

Peter Vos (ISS) en Joske Paumen (The Colour Kitchen) presenteerden de ervaringen themagroep onderwijs & arbeidsmarkt. Hoe soepeler de overgang van school naar werk, hoe groter de kans dat scholieren met een arbeidsbeperking toch hun weg naar de arbeidsmarkt vinden.

ISS en The Colour Kitchen proberen leerlingen binnen hun bedrijf een prettige omgeving te geven om zich te ontwikkelen. Beide werkgevers zetten in op een combinatie van leren en werken. Paumen: “Stages en leerplekken zijn een laagdrempelige manier om te beginnen. Dit helpt ook heel erg bij het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie.” Dat is belangrijk, zegt Vos, want bedrijven die in eerste instantie nog koudwatervrees hebben voor inclusief ondernemen, zijn – als ze over die drempel heen zijn gestapt, heel blij met de effecten ervan. “Ze zien een mooie dynamiek binnen hun teams.”

Zowel The Colour Kitchen als ISS werken mee aan de pilot Adopteer een school, waarbij leerlingen uit het praktijkonderwijs (en zonder startkwalificatie) een (stage)kans krijgen. Diverse andere werkgevers van de 99vanUtrecht gaven overigens ook al aan de mogelijkheden bij hun organisatie te hebben geïnventariseerd. 5 praktijkscholen zijn intensief met elkaar gaan samenwerken, om hun leerlingen en hun kwaliteiten en interesses goed in beeld te brengen. Naast 40 concrete mogelijkheden zijn de eerste 6 plaatsingen al een feit; onder andere een stageplek bij de receptie van de Rabobank en Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting.

Ook zitten er veel ideeën in de pijplijn. Supermarktketen Jumbo bekijkt het aanbieden van stageplekken bij meerdere winkellocaties en Asito en de Universiteit Utrecht ontwikkelen een traject waarin leerlingen stage kunnen lopen, praktijkopleiding krijgen op de werkvloer en – bij goed functioneren – na afloop een baan hebben bij de Universiteit Utrecht.

Ida Dral is projectleider van Adopteer een school. Ze beschreef de werkwijze en benadrukte dat maatwerk echt cruciaal is om van deze stageplaatsingen een succes te maken. “We hadden in april 6 jongeren. Dat is geen groot aantal, maar het gaat veel om maatwerk. Dat kan niet met grote aantallen tegelijk.

Pilots zijn onder andere nuttig om in kaart te brengen welke drempels de deelnemende partijen ervaren. De meeste van de hindernissen ontstaan doordat het onderwijs en reguliere werkgevers een andere cultuur en mentaliteit hebben. Werkgevers worstelen ook met de vraag hoe ze een entree vinden bij een school en hoe ze begeleiding op maat aan kunnen bieden. Ook de zichtbaarheid van het doelgroepenregister is niet helder.

Wilhelmien Looymans, directeur Zorgwacht, maakte op een mooie manier de motivatie – en uitdagingen – van de inclusieve werkgevers om ondanks praktische problemen toch door te gaan op de ingeslagen weg: “We hebben een maatschappelijke taak om mensen een kans te bieden. Het is niet onze core business, dat maakt het weleens lastig, maar we willen vanuit ons hart maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Sessie wet- en regelgeving

Ingrid Beukman, projectleider inclusief bij Berenschot, verzorgde de sessie met haar volledige themagroep, bestaande uit Specialisterren, Universiteit  van Utrecht, Complementair Premiums & Gifts, Achmea en Rabobank. Aan de hand van de visuele thermometer werd duidelijk welke casussen er allemaal zijn opgepakt.

Deze themagroep loopt vooral aan tegen het feit dat alle gemeenten de regels op een eigen manier uitleggen. “Hierover hebben we het gesprek gezocht,” vertelde Beukman. “Als netwerk sta je sterker en kom je al snel bij de juiste mensen terecht. Dat maakt dit netwerk zo fijn. Bij het zoeken naar verbinding met de gemeentes en het UWV kwamen we erachter dat zij ook hetzelfde doel hebben en ook hun eigen knelpunten hebben.”

De casussen werden inhoudelijk toegelicht en aangevuld door de aanwezige deelnemers. Het leidde tot interessante discussies waarbij prikkelde stellingen werden opgeworpen. Vertegenwoordigers van de Utrechtse Werktafel, UW, Wij 3.0 en Emma at Work gingen met werkgevers in gesprek over de nieuwe impulsen als de praktijkroute en over vraag of de hoogte en toepassing van loonkostensubsidie afhankelijk moet zijn van lokaal (jeugd)beleid.

Ook werd besproken hoe werkgevers de inspanningen ervaren van alle beleidsuitvoerders in het harmoniseren van het beleid. Duidelijk werd dat meer en betere communicatie al snel tot betere resultaten zou leiden. Opvallend was bijvoorbeeld dat werkgevers niet betrokken zijn bij (en niet automatisch worden geïnformeerd over) de diverse overleggen die door de Utrechtse Werktafel worden georganiseerd, onder andere over vacatures en harmonisering van wetgeving.

Om daar meteen een positieve impuls aan te geven organiseert de themagroep in oktober een praktijktafel met betrokken beleidsmakers en uitvoerders binnen de regio’s en politici. Daar zullen enkele casussen en ideeën voor een verdere harmonisering van wet- en regelgeving worden besproken.

Deel dit bericht