Brief aan formateur


Deze week mocht Nederland weer naar de stembus en de komende tijd wordt er een nieuwe coalitie gevormd. De Normaalste Zaak vindt het belangrijk dat in het nieuwe regeerakkoord aandacht is voor een nieuwe, breed inclusieve banenafspraak. Hierover schrijven we een brief aan de formateur, als input voor het regeerakkoord.

Vooropgesteld: met de huidige banenafspraak is er al veel bereikt. Tot en met september vorig jaar (laatst beschikbare cijfers) zijn er ruim 61 duizend extra banen bij reguliere werkgevers gerealiseerd. Toch moeten we nieuwe stappen zetten om mensen met een kwetsbare positie meer, sneller en beter aan werk te helpen.

Betere kansen voor werkzoekenden

Wat we in ieder geval willen benadrukken, is dat iedereen die zonder ondersteuning niet duurzaam aan werk komt, in aanmerking moet komen voor de instrumenten en regelingen zoals we die nu al voor de doelgroep banenafspraak kennen. Er moet objectieve toetsing komen om dat vast te stellen. Gemeenten en UWV moeten de instrumenten en regelingen die voor een werkzoekende nodig zijn, consequent aanbieden. Werk moet ook lonen. Een betere positie van sociaal ontwikkelbedrijven moet ervoor zorgen dat mensen die naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen uitstromen, die kans ook echt krijgen.

Goede werkgeversdienstverlening

Vanzelfsprekend vinden wij het ook belangrijk dat de werkgeversdienstverlening verbetert. Zodat het voor werkgevers inzichtelijker wordt op welke instrumenten ze recht hebben. Maar ook dat het eenvoudiger wordt om deze aan te vragen en in te zetten. Daarnaast moeten alle mensen die gemotiveerd zijn om te werken op een praktische manier in beeld gebracht worden, zodat werkgevers hen ook daadwerkelijk kunnen vinden.

Aandacht voor persoonlijke leefsfeer

Ook moet er structurele ondersteuning komen voor medewerkers die problemen in de persoonlijke leefsituatie ervaren. Mede door de coronamaatregelen is extra duidelijk geworden dat werk en de thuissituatie van mensen niet los van elkaar te zien zijn.

Al met al een stevige actielijst om te zorgen dat werkgevers ook de komende periode weer de nodige stappen naar meer inclusief kunnen zetten. Wil jij input leveren voor de brief aan de formateur? Mail jouw actiepunt uiterlijk 24 maart naar info@denormaalstezaak.nl.