Brief aan minister Schouten over de toekomst van de banenafspraak


De Werkkamer (zie kadertekst) heeft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een brief gestuurd over de toekomst van de banenafspraak en wat er (nog meer) nodig is om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen.

Over De Werkkamer
De Werkkamer is een samenwerkingsverband tussen de Stichting van de Arbeid (StvdA) en vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De StvdA is een overleg tussen werkgeversorganisaties en vakbonden inzake arbeidsverhoudingen. Onder andere VNO-NCW, MKB Nederland, FNV en CNV nemen deel in de stichting.

Om te beginnen stelt De Werkkamer dat de huidige banenafspraak (100.000 extra banen in de private sector en 25.000 extra banen in de overheidssectoren voor mensen met een arbeidsbeperking) overeind moet blijven. Om sneller en meer mensen vanuit de banenafspraak aan het werk te krijgen, zijn er een aantal acties en aandachtspunten van belang:

  • Verbeterde inzet van regelingen en instrumenten, met het individu als uitgangspunt. Heeft iemand bijvoorbeeld aan het eind van een jobcoachtraject nog steeds behoefte aan begeleiding? Dan moet dat mogelijk zijn.
  • Verdere uniformering en harmonisatie van instrumenten, tussen gemeenten onderling en ook tussen gemeenten en UWV.
  • Betere dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden zal leiden tot meer matches. Kandidaten uit het doelgroepregister moeten goed in beeld zijn bij werkgevers. Zij hebben behoefte aan informatie over motivatie, competenties, ervaringen en de randvoorwaarden.
  • Een omvorming van het sociaal werkbedrijf naar een sociaal ontwikkelbedrijf, zodat meer mensen met een arbeidsbeperking een toeleiding naar en begeleiding op het werk gaan krijgen.
  • Andere kwetsbare groepen krijgen dezelfde ondersteuning als de doelgroep banenafspraak.

De gehele brief van de Werkkamer lees je hier.

Verbreding van de banenafspraak

De Normaalste Zaak pleit voor verbreding van de doelgroep van de banenafspraak naar: iedereen die kan en wil werken, maar zonder ondersteuning geen duurzame positie op de arbeidsmarkt krijgt. De Werkkamer adviseert in haar brief de doelgroep van de banenafspraak niet aan te passen. Met name de werknemersorganisaties houden vast aan de oorspronkelijke afspraak en doelgroep, vanuit een zorg dat verbreding van de doelgroep leidt tot minder aandacht voor de oorspronkelijke doelgroep.

De Normaalste Zaak meent echter dat verbreding van de doelgroep juist bijdraagt aan het verder normaliseren van werken met mensen met een ondersteuningsbehoefte. Dit zal bijdragen aan de destigmatisering van diverse kwetsbare groepen. Kortom: verbreding van de banenafspraak draagt naar onze mening juist bij aan betere baankansen voor meer mensen met een ondersteuningsbehoefte.