De Normaalste Zaak schrijft brief aan Tweede Kamer over wetsvoorstel Breed offensief


Deze week heeft De Normaalste Zaak een brief naar de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Aanleiding is het wetsvoorstel over de uitvoering van het Breed offensief dat de Kamer begin november zal behandelen.

De brief is onder meer tot stand gekomen dankzij de inzichten en ervaringen die werkgevers tijdens onze online uitwisselingssessies met elkaar delen.

Zo snel mogelijk invoeren

In de brief benadrukken we dat wat ons betreft het Breed offensief zo snel mogelijk ingevoerd moet worden, omdat de beoogde verbeteringen bijdragen aan meer duurzaam werk voor mensen die vallen onder de banenafspraak. De voorgestelde wijzigingen dragen op een aantal belangrijke punten bij aan verbetering van de wijze waarop instrumenten t.b.v. de doelgroep van de Participatiewet beschikbaar zijn:

  • Uniformering van de loonwaardebepaling
  • Stroomlijnen administratieve processen LKS en no-risk / ziekmeldingen
  • Betere garanties dat wanneer LKS en instrumenten voor doelgroep Banenafspraak nodig zijn, deze ook beschikbaar komen.

Verbeterpunten

Ook geven we mee op welke punten het wetsvoorstel verbetering behoeft en welke aanvullende stappen nodig zijn om tot meer werk voor een bredere groep mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te komen. Zo pleiten we ervoor dat de voorzieningen en instrumenten beschikbaar komen voor iedereen die deze nodig heeft en zo lang als ze nodig zijn. De doelgroep moet verbreed worden van P-wet naar: iedereen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ook blijven we erop hameren dat de uitvoering van de instrumenten uniform, transparant en eenvoudig moet worden. De invulling van decentrale verantwoordelijkheid zou niet ten koste mogen gaan van de werkgeversdienstverlening.

De gehele brief lees je hier