Brief aan Tweede Kamercommissie over bestrijding arbeidsmarktdiscriminatie


Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich in een commissiedebat over het thema arbeidsmarktdiscriminatie. Samen met werkgeversvereniging AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland hebben we de commissie een brief gestuurd, waarin we het belang van gelijke kansen op de arbeidsmarkt onderstrepen. We noemen in de brief drie concrete voorstellen.

  1. Zet in op een integraal doelgroepenbeleid met focus op ondersteuning voor werkgevers.
    Wij zien de overheid voor veel verschillende doelgroepen beleid maken, om de arbeidskansen voor deze groepen te vergroten. Denk aan de doelgroep banenafspraak, de specifieke inzet op gendergelijkheid en het aantrekken van mensen met een migratieachtergrond. Een werkgever kan een vacature maar één keer invullen. Zet daarom liever in op het bewustmaken van vooroordelen én het bekwaam maken als het gaat om inclusief werven en objectief selecteren. En harmoniseer het oerwoud van ondersteunende regelingen en instrumenten, zodat werkgevers begrijpen waar ze aan toe zijn.
  2. Laat werkgeversdienstverleners als gemeenten en UWV werkzoekenden goed in kaart brengen.
    Wanneer werkgevers meer inzicht krijgen in werkzoekenden – en dan vooral in hun ervaring en vaardigheden – kunnen er veel meer matches tot stand komen.
  3. Zorg voor betere ondersteuning van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
    Mensen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontdekken waar hun kracht ligt. Zo krijgen zij de benodigde ondersteuning bij het vinden van werk en bij het werkfit en vakvaardig worden om bij werkgevers in te kunnen stromen.

Het staat buiten kijf dat bewuste discriminatie bestreden moet worden. De huidige wetgeving biedt voldoende aanknopingspunten voor goed toezicht. We moeten daarnaast met elkaar de maatschappelijke norm veranderen. Als we discriminatie willen uitbannen, moeten mensen leren elkaar aan te spreken en te corrigeren.

Benieuwd naar de hele brief? Downloaden kan hier.

Deel dit bericht