Brochure ‘Mensen met een beperking …’ geactualiseerd


Ook de afgelopen 15 maanden is er weer veel gewijzigd in de wet- en regelgeving rond de Participatiewet. Daarom heeft AWVN de populaire brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ opnieuw geactualiseerd.

U kunt de brochure gratis downloaden en – voorzien van bronvermelding – vrij verspreiden.

Papieren exemplaren zijn beperkt verkrijgbaar via werkgeverslijn@awvn.nl.