BST Telecom: Zelfstandig werk na opleiding op maat


BST Telecom-directeur Gert van Bruggen vindt dat je mensen een tweede, derde en zelfs vierde kans moet geven om een vak te leren. In zijn telecommunicatiebedrijf werken 26 mensen, waarvan de helft een beperking heeft. Hij vertelt over zijn aanpak.

quote2Wij lassen glasvezelkabels aan elkaar en sluiten deze aan op het netwerk. Dat werk is makkelijk te leren, repeterend en soms fysiek zwaar. Het is goed mogelijk om mensen met een laag opleidingsniveau of weinig werkervaring aan te nemen.

Werving via competentieprofiel

Werving en selectie gebeurt aan de hand van een competentieprofiel. Kandidaten moeten kunnen samenwerken, fysiek in goede conditie zijn, korte cyclische processen kunnen volgen en hun werkzaamheden kunnen plannen. De gemeente stuurt kandidaten die voldoen aan de eisen door naar BST Telecom.

Duidelijke afspraken over het inwerktraject

Als een kandidaat na het sollicitatiegesprek geschikt blijkt, maken we samen een projectplan. Daarin spreken we af wat de medewerker moet leren. Een basiscursus veiligheid, gezondheid en milieu met bijbehorend VCA-certificaat is een must.

Alle nieuwe medewerkers krijgen een opleiding die we zelf verzorgen in samenwerking met een erkend opleidingsinstituut. Het opleiden gebeurt deels in de praktijk, als een soort stage. Naast technische vaardigheden maken ook sociale en werknemerscompetenties deel uit van de opleiding.

Met nieuwe medewerkers heb ik in het begin elke week een gesprek over de zaken die goed gaan en die niet goed gaan. Een aandachtspunt dat regelmatig voorkomt, is op tijd komen. Veel  nieuwe werknemers beginnen te laat met hun werk.

Streven naar vast contract

Na de opleiding beslis ik of een medewerker kan blijven. Zo niet, dan slaat deze een andere weg in met de ervaring van onze opleiding en het verkregen VCA-certificaat.

Wanneer we wel doorgaan dan krijgt de medewerker een contract voor een half jaar. In het projectplan wordt vastgelegd wat er in die periode nog aan ervaring en kennis vergaard moet worden. Gaat het goed, dan krijgt de medewerker een jaarcontract. Ons streven is om iedereen uiteindelijk een vast contract te geven.

Werken in duo’s

Medewerkers werken fulltime in duo’s: een lasser en een graver. Zij voeren dagelijks acht opdrachten uit. Zo nodig kunnen ze zelf de planning aanpassen. Ze bepalen bijvoorbeeld zelf de route. Een nieuwe medewerker wordt eerst als derde man aan een duo toegevoegd. Na een maand moeten ze in staat zijn zelfstandig te werken.

Problemen in de samenwerking worden eerst binnen het team besproken. Indien nodig, komen ze aan de orde in mijn reguliere gesprekken.

Uiteenlopende beperkingen

De beperkingen van de medewerkers zijn divers. Zo zijn er medewerkers met ADHD. We merken dat fysiek hard werken hen helpt om energie kwijt te raken. Ook zijn er die slecht zien of slecht horen. Dat is geen probleem. Als je niet kunt lassen, dan kun je wel graven. Daarnaast heb ik mensen die langdurig werkloos waren in dienst genomen. Tenslotte heb ik via de sociale werkvoorziening een medewerkster op de administratie in vaste dienst.

Persoonlijke problemen op de werkvloer

Langdurig werklozen hebben vaak grote privéproblemen. Ze zitten in vervelende gezinssituaties zoals een echtscheiding of in de schuldsanering. Voor velen is het een ‘struggle for life’. Ik heb het idee dat normen vervagen. Zo bleek het ziektepercentage op vrijdag erg hoog. Toen ik dat uitzocht bleek dat men op die dag naar de Voedselbank ging omdat het gezin anders geen eten meer had. Hoe schrijnend ook, dit is geen geldige reden voor verzuim. Het bezoek aan de voedselbank moet buiten werktijd worden gepland.

Grenzen aan problemen stellen

Er zijn instanties die medewerkers bij deze problemen kunnen helpen. En dat gebeurt ook. Ik heb geleerd dat ik niet meer in zee ga met mensen die meerdere problemen in de privésfeer tegelijk hebben. Eén kwestie is acceptabel, maar meer problemen blijkt niet werkbaar. Hoe hard dat ook klinkt.

Contact met klanten

Bij opdrachtgevers meld ik niet meer vooraf dat ik met deze groep mensen werk. Dat deed ik eerst wel, maar dit gaf hen het beeld dat ik met halve krachten aan het werk was. Ik sta voor de kwaliteit van het werk van mijn mensen. Contacten bij de klanten thuis moeten gewoon netjes en correct verlopen. In de opleiding besteden we ook aandacht aan sociaal gedrag. Onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. Dan volgt direct ontslag.

Tips voor andere werkgevers

Let niet alleen op beperkingen en mogelijkheden. Vraag bij langdurig werklozen ook naar financiële of sociale problemen. Zorg dat een deel daarvan is opgelost voordat je een band aangaat. Het is soms lastig, maar probeer in een voorselectie goed door te vragen naar deze (privé-) omstandigheden.

Ook moet je echt achter je visie staan. Want hoewel er financiële ondersteuning is voor de begeleiding en opleiding van deze groep, is het nog steeds zo dat een bedrijf draaiend houden met een gewone bedrijfsvoering makkelijker gaat.

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin