Bureau Tromp


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Bureau Tromp voert adviesopdrachten uit op het gebied van digitaal werken en procesverbetering bij bedrijven en overheid. Wij werken momenteel met ongeveer 20 medewerkers (waarvan het grootste deel op freelance basis).

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Bureau Tromp ondersteunt het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit doen wij om de eenvoudige reden omdat wij vinden dat ondernemen meer is dan geld verdienen. Het is een combinatie van 3 kenmerken: Wij willen waarde toevoegen aan organisaties (door goede resultaten te bereiken met onze projecten), wij willen waarde toevoegen voor onze omgeving (door MVO te integreren in onze organisatie) en wij willen waarde toevoegen voor onszelf (leuke opdrachten en een goede beloning).

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Wij hebben inmiddels 6 projecten uitgevoerd waarbij wij mensen uit sociale werkplaatsen hebben ingezet om grote hoeveelheden (soms een aantal strekkende kilometers!) dossiers te schonen en te scannen.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

De mensen waar wij mee werken zijn over het algemeen enthousiaster om dit werk uit te voeren, dan ‘reguliere’ arbeidskrachten.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Door de nieuwe Wet Werken naar Vermogen is er een enorme verandering gaande bij sociale werkplaatsen. Een aantal hielden zich van oudsher al bezig met het schonen en scannen van archieven. Door deze nieuwe wet is het aantal WSW bedrijven dat zich hier mee gaat bezig houden enorm toegenomen. Maar dit heeft wel kwaliteitsverlies tot gevolg omdat hier de juiste kennis en ervaring voor nodig is.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Elk project dat wij uitvoeren met de sociale werkplaatsen geeft weer leuke verhalen. Het is vooral het aanstekelijke enthousiasme van de medewerkers dat zich ook verspreid binnen de organisaties waar zij aan het werk zijn.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Bekendheid van ons bedrijf. Wij zijn op zoek naar nieuwe opdrachtgevers waar wij dergelijke projecten samen met de sociale werkplaatsen waar wij mee werken kunnen uitvoeren.