Business case inclusief ondernemen


De Normaalste Zaak en AWVN hebben een eerste onderzoek verricht naar de business case van inclusief ondernemen. De ervaringen van Balanz Facilitair, GroenWerkXL, de HEMA vestigingen Voorschoten, Noordwijk en Noordwijkerhout, het Kadaster, KPN IT Solutions en Macek Technica stonden centraal. Op 16 april presenteerden de onderzoekers Petra van Golen, Hanneke Weber en Tailitha Muusse de resultaten.

Ondanks de verschillen per sector heeft het onderzoek diverse inzichten gegeven. Uit de ervaringen blijkt dat een diversiteitbeleid en bevlogen managers belangrijk zijn. De zes organisaties willen ieder meer uit mensen halen. Organisaties onderscheiden veelal een bepaald type werkzaamheden waarbij zij de talenten van mensen met een arbeidshandicap kunnen benutten. Goede begeleiding is daarbij onontbeerlijk en vaak zelfs de succesfactor. Sommige organisaties kiezen daardoor voor een intermediair die detacheert en tegelijkertijd ontzorgt.

Het rendement van inclusief ondernemen wordt summier gemeten. Een gestructureerd kosten- en batenafweging wordt niet altijd toegepast. Vaak zijn de positieve elementen niet in geld uit te drukken. Organisaties geven aan dat mensen met een arbeidshandicap  veelal loyaal, betrouwbaar en gemotiveerd zijn en een laag ziekteverzuim hebben. Subsidie blijkt niet (altijd) de drijfveer voor inclusief ondernemen. Bovendien zijn de kosten voor werkplekaanpassingen en medische kosten nihil.

Inclusief ondernemen start met de persoonlijke bevlogenheid van ondernemers of managers. Vanuit daar wordt bekeken of het financieel haalbaar is om een gezonde organisatie te zijn. De Normaalste Zaak en AWVN hebben de wens om het onderzoek een vervolg te geven om de financiële haalbaarheid van inclusief ondernemen te toetsen en inzichtelijk te maken.