Steeds pragmatischer, steeds duurzamer

2018 was een roerig en turbulent jaar: van de discussies over loondispensatie en het voornemen om rond de banenafspraak de scheiding tussen publiek en privaat op te heffen tot uiteindelijk het brede offensief van staatssecretaris Van Ark.… - lees meer -

Ruimte voor nieuwe impulsen

De Tweede Kamer heeft, met steun van de staatssecretaris, een motie aangenomen om de scheiding tussen overheid en markt op te heffen binnen de banenafspraak. Eerder al werd duidelijk dat er geen loondispensatie komt. Deze ontwikkelingen bieden… - lees meer -

Het einde van de banenafspraak

De arbeidsmarkt wordt krapper; het aanbod aan kandidaten uit de doelgroep banenafspraak droogt in hoog tempo op. Tegelijkertijd zitten er nog honderdduizenden mensen zonder baan. Het is tijd voor nieuwe afspraken over de basis van de arbeidsmarkt.… - lees meer -

Een stapje terug (en weer drie vooruit)

Deze week was in de Tweede Kamer een hoorzitting over het kabinetsplan om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Werkgevers, cliëntenorganisaties, wetenschappers en uitvoerende instanties lieten hun licht schijnen over deze materie. De stellingen die de afgelopen weken… - lees meer -

Eenvoud is geluk voor iedereen

Kijk ik naar 2017, kan ik eenvoudigweg niet anders dan tevreden zijn. Om een onvolledige opsomming te geven van wat we met elkaar hebben gedaan en bereikt: de inclusietour langs meer dan 150 inclusieve werkgevers, de praktijktafels… - lees meer -

Altijd slecht weer bij het SCP

Vandaag was het weer zo ver. Het was een loodgrijze, regenachtige herfstdag en de NOS bracht – op gezag van het SCP – bij de weersomstandigheden passend, treurig nieuws. Want wat blijkt. De helft van de werkgevers… - lees meer -

Samen werken aan 125.000 banen

Op weg naar één Banenafspraak voor overheid én bedrijfsleven Begin september besloot het kabinet de Quotumregeling te activeren voor de overheid. Als overheidsinstellingen er komend jaar niet in slagen 3.000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst te… - lees meer -

Zomerse lichtpuntjes

Beste Carola, Pieter, Chantal en Rens…. Zo begint de brief die werkzoekenden met een arbeidsbeperking stuurden aan de onderhandelaars van de vier partijen die een nieuw kabinet willen gaan vormen. Ondersteund door meerdere ‘doelgroeporganisaties’ en patiëntenverenigingen doen… - lees meer -