Doe eens gek, onconventioneel en onorthodox

Vorige week was De Normaalste Zaak aanwezig bij een gesprek in de Tweede Kamer over onbenut arbeidspotentieel. Aanleiding is het feit dat er mateloos veel vacatures zijn, ook voor minder geschoolde beroepen, en dat er evenzoveel mensen… - lees meer -

Inclusie loont en dat is nu onweerlegbaar bewezen

Soms lees je een nieuwsbericht dat je hart sneller doet kloppen. Via Twitter, waar anders, werd ik geattendeerd op een rapport van Accenture. De Amerikaanse tak van dit adviesbureau vergeleek de financiële prestaties van inclusieve koplopers met… - lees meer -

Steeds pragmatischer, steeds duurzamer

2018 was een roerig en turbulent jaar: van de discussies over loondispensatie en het voornemen om rond de banenafspraak de scheiding tussen publiek en privaat op te heffen tot uiteindelijk het brede offensief van staatssecretaris Van Ark.… - lees meer -

Ruimte voor nieuwe impulsen

De Tweede Kamer heeft, met steun van de staatssecretaris, een motie aangenomen om de scheiding tussen overheid en markt op te heffen binnen de banenafspraak. Eerder al werd duidelijk dat er geen loondispensatie komt. Deze ontwikkelingen bieden… - lees meer -

Het einde van de banenafspraak

De arbeidsmarkt wordt krapper; het aanbod aan kandidaten uit de doelgroep banenafspraak droogt in hoog tempo op. Tegelijkertijd zitten er nog honderdduizenden mensen zonder baan. Het is tijd voor nieuwe afspraken over de basis van de arbeidsmarkt.… - lees meer -

Een stapje terug (en weer drie vooruit)

Deze week was in de Tweede Kamer een hoorzitting over het kabinetsplan om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Werkgevers, cliëntenorganisaties, wetenschappers en uitvoerende instanties lieten hun licht schijnen over deze materie. De stellingen die de afgelopen weken… - lees meer -

Eenvoud is geluk voor iedereen

Kijk ik naar 2017, kan ik eenvoudigweg niet anders dan tevreden zijn. Om een onvolledige opsomming te geven van wat we met elkaar hebben gedaan en bereikt: de inclusietour langs meer dan 150 inclusieve werkgevers, de praktijktafels… - lees meer -