Interne Jobcoaching bij Event Support Holland

Op uitnodiging van de gemeente Woerden, wethouder Koster, heeft op locatie bij Event Support Holland een ‘Harrie’ training plaatsgevonden op 22 juni jl. Dit initiatief van Monique Balte (P&O Event Support Holland) heeft als doel om interne… - lees meer -

Workshop ‘Creatie naar Duurzaamheid’

Op 13 juni presenteerde Liza van Megen de resultaten van haar onderzoek, dat ze in het kader van haar studie verrichtte, naar de rol van leidinggevenden bij het realiseren van duurzame plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking.… - lees meer -

Breakoutsessies voorjaarsbijeenkomst 99vanUtrecht

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de 99vanUtrecht presenteerden de kartrekkers van drie werkgroepen – profilering, onderwijs & arbeidsmarkt en wet- en regelgeving – op interactieve wijze hun vorderingen tot nu toe en bespraken ze de belangrijkste uitdagingen waar… - lees meer -

Themagroep in- door- en uitstroom van start

De themagroep in- door- en uitstroom is operationeel gestart. Er zijn twee bijeenkomsten gepland waarvan de eerste al heeft plaatsgevonden. Dit was een bijeenkomst met medewerkers van het WSP en de gemeente Amsterdam en stond in het… - lees meer -