In samenwerking met diverse stakeholders in de regio, zoals betrokken serviceclubs en de bedrijvenkring Leusden is de 33vanLeusden gestart. Door lokale kennisuitwisseling is er een directe, persoonlijke vorm van netwerken, waarbij de inbreng en de wens van werkgevers zelf de agenda en activiteiten bepaalt. Einddoel hierbij is een zelfsturend netwerk van werkgevers die op eigen kracht het doel van inclusief ondernemerschap naar een hoger plan tillen en Leusden vanuit het bedrijfsleven zelf socialer maken.

Activiteiten bij de 33 van Leusden:

 • Speedmeets bij aangesloten partners om de doelgroep te ontmoeten;
 • Kennisbijeenkomsten of themagroepen rondom diverse inclusieve thema’s;
 • Een buddy systeem vanuit de serviceclubs voor de doelgroep;
 • Praktijktafels waar werkgevers gevraagd en ongevraagd input geven aan de (lokale) overheid over de (on)werkbaarheid van bepaalde wetgeving of beleid;
 • (innovatieve) vormen van samenwerking, pilots en experimenten die zorgen voor duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep, zoals bv:
  – de ontwikkeling van een lokaal online platform;
  – een broedplaats waar werkgevers op bv een bedrijven terrein collectief werkgelegenheid creëren voor de doelgroep;
  – sprokkelstages om de doelgroep “een kijkje in het leven van…” te geven;

Deelnemers: