Centric: Een passende opleiding brengt mensen dichterbij de arbeidsmarkt


ICT-dienstverlener Centric groeide in de circa 20 jaar van zijn bestaan uit tot een internationaal bedrijf met 5.000 werknemers, waarvan 3.000 in Nederland op 23 locaties. Volgens Sustainability Officer Tristan Koch staat het bedrijf open voor medewerkers met een beperking. “Iedereen is welkom, dat is ons uitgangspunt.”

Dat Centric de nodige medewerkers met een arbeidsbeperking heeft, is een bewijs voor die stelling. Ook de inrichting van de kantoorlocaties is dusdanig dat mensen met een fysieke handicap moeiteloos kunnen functioneren. “Mensen met speciale talenten zijn op alle afdelingen te vinden, op dit moment vooral op de facilitaire afdeling, in de catering en bij softwareontwikkeling. Bij de servicedesk hebben we in het verleden grotere groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in één keer voor een nieuwe klant kunnen plaatsen.”

Social Return

Zo’n 320 Nederlandse gemeenten zijn klant van Centric. Gemeenten leggen bij elke aanbesteding social-returneisen op. Volgens Koch gaat dat in de meeste gevallen om 5% van de aanneemsom. “Dat zijn dus aanzienlijke bedragen. Samen met de opdrachtgevers zoeken we dan de beste manier om invulling te geven aan die eisen op het gebied van social return.”

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Soms zoekt Centric binnen de opdracht geschikte werkzaamheden, zoals recentelijk het controleren van woning- en bedrijfspanden op leegstand. In andere gevallen werkt het bedrijf samen met sociale werkvoorzieningen, bijvoorbeeld om computers te installeren. “We zoeken altijd naar de ideale match, maar binnen de opdracht zijn niet altijd geschikte functies te vinden.”

Opleiden en detacheren

Daarom biedt Centric zijn klanten nog een andere optie. De gemeenten kunnen via Centric ook opleidingen aan mensen uit de diverse kaartenbak aanbieden. “Dat kan ook een geschikte manier zijn om aan de social-returneisen te voldoen, want wij bieden opleidingen op maat voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zo komen ze een stapje dichterbij de arbeidsmarkt.

Als een gemeente op dit aanbod ingaat, kan vanuit de gemeente per kandidaat een geschikte opleiding gekozen worden, waarna Centric Education het verdere proces volledig uit handen neemt. “Het gaat er ons om dat we echt maatwerk kunnen bieden, dus de opleidingen variëren van sollicitatietraining tot ICT- en communicatieopleidingen.”

Het bedrijf heeft inmiddels ook ervaring opgedaan met het opleiden van mensen met een beperking. Zo heeft Centric voor het Amersfoortse IT Vitae – een bedrijf dat zich specialiseert in ICT-banen voor mensen met autisme – opleidingen mogen verzorgen tot tester. “Mensen met de indicatie ‘stoornis in het autismespectrum’ scoren in dit testwerk 20 tot 30% hoger dan mensen zonder zo’n indicatie. Ruimte bieden aan mensen met een beperking levert dus ook geweldige kansen op!”

Tristan Koch verwacht in de toekomst ook meer kandidaten uit de diverse kaartenbakken bij klanten te kunnen detacheren. “We zoeken nu naar goede manieren om dat vorm te geven, het kan een interessante manier zijn om drempelvrees weg te nemen. De werkgevers krijgen de kans om de kandidaten goed te leren kennen, terwijl het risico in eerste instantie bij ons blijft liggen. Vanuit die detacheringssituatie kunnen mensen met een arbeidsbeperking dan makkelijker doorstromen naar een baan.”