Circulus-Berkel: “We willen economisch, sociaal en ecologisch duurzaam zijn”


Circulus-Berkel1

Deze week in de spotlight:
Wie: Freddie van Wijnen van Circulus-Berkel
Wat: Activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Waarom: “Mensen laten wennen aan werk”
Hoe: Vrijwillige diensten bij gemeentelijke afvalbeheerder


Circulus-Berkel verzorgt in opdracht van acht gemeenten in de omgeving van Apeldoorn het afvalbeheer en doet dat met circa 640 medewerkers, waaronder 225 vrijwilligers die met behoud van een uitkering werkervaring opdoen. Volgens P&O-medewerker Freddie van Wijnen is afstand tot de arbeidsmarkt namelijk ook afstand tot de maatschappij.

Binnen Circulus-Berkel is er één afdeling die gespecialiseerd is in het werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. “Dat is Cambio uit Deventer. Die hebben zich van oudsher gespecialiseerd in inclusief ondernemen en onder Cambio vallen ook de vrijwilligers die ingezet worden. De ervaringen van Cambio willen we de komende jaren in de hele organisatie gaan inzetten.”

De acht gemeenten die opdrachtgever en aandeelhouder van Circulus-Berkel zijn, verwachten namelijk niet alleen dat het afval op een economisch verantwoorde manier wordt verwerkt. Ze willen ook dat het bedrijf een duidelijk herkenbare maatschappelijke meerwaarde heeft. “En dat is meer dan rendement alleen. We willen economisch, sociaal en ecologisch duurzaam zijn en in onze organisatie zoveel mogelijk mensen een kans geven. Mensen, die het zonder kleine ondersteuning van de gemeenschap niet zouden redden.”

IMG_6559Begin in de eigen wijk
Volgens Van Wijnen betekent de omschrijving ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ vaak namelijk ook afstand tot de maatschappij. “Werk geeft mensen structuur en zelfvertrouwen. Mensen die zelfstandig geen baan vinden, kunnen bij ons in elk geval een begin maken. Dat doen ze in hun eigen wijk, bijvoorbeeld door te helpen bij het beheer van de openbare ruimte.” Ook op andere manieren probeert Circulus-Berkel de inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren. “Bepaalde eenvoudige werkzaamheden, onder andere licht inzamelwerk of plastic scheiden, besteden we uit aan het SW-bedrijf.”

Het activeren van mensen die anders thuis zouden zitten, is één van de belangrijkste opgaven van Circulus-Berkel. “22% van de vrijwilligers stroomt na een periode bij ons door naar regulier werk. De rest blijft bij ons en dat is ook goed, want dankzij onze vrijwilligers kunnen we werk leveren waar de buurten en wijken behoefte aan hebben. Zo proberen we de meerwaarde te leveren die onze opdrachtgevers van ons verwachten.”

Volgens Van Wijnen worden de vrijwilligers precies hetzelfde behandeld als de andere medewerkers van Circulus-Berkel. “Ze horen er helemaal bij, in elk opzicht. Ze dragen bijvoorbeeld ook onze bedrijfskleding. Dat moet ook, deze doelgroep heeft behoefte aan bevestiging. Die bieden we en daar krijgen we ontzettend betrokken medewerkers voor terug.”

Lees de partnerpagina van Circulus-Berkel.

Deel dit bericht