CNV Jongeren: werken aan weerbaarheid en direct contact


Als vakbond willen we het goede voorbeeld geven. En als kleine werkgever dragen we ons steentje bij met een projectassistent uit de Wajong, een re-integratieplek voor iemand met een burn-out en met vrijwilligers, stagemogelijkheden en De Realisten, promoteams van Wajongers die bij werkgevers op bezoek gaan. “Omdat bekend bemind maakt”, zo vertelt directeur Anneke Westerlaken enthousiast.

Het goede voorbeeld als vakbond en als werkgever

quote2Als vakbond willen we natuurlijk het goede voorbeeld geven. Daarom staan wij altijd open voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Als kleine werkgever dragen we zelf ons steentje bij en hebben ons aangemeld bij De Normaalste Zaak om samen nog meer ruchtbaarheid aan de inclusieve boodschap te geven.

Noem het ‘vanzelfsprekende jobcarving’

Onze projectassistent is een Wajonger, we kenden hem van zijn stage. We waren overtuigd van zijn kwaliteiten en hebben zijn naam in ons achterhoofd gehouden. Toen de vacature projectassistent vrijkwam, hebben we hem direct benaderd.

De extra begeleiding valt erg mee. In feite moet je net als bij iedere werknemer bekijken met welke werkzaamheden hij het beste tot z’n recht komt. Bij ons gaat het om planningen maken, contact onderhouden met vrijwilligers en trainingen geven. Hij is breed inzetbaar, maar we zetten hem vooral in op zijn sterke punten: procedures en protocollen maken. Andere collega’s zijn misschien beter in bijvoorbeeld contact met vrijwilligers, dus die kunnen dat werk oppakken. Noem het ‘vanzelfsprekende jobcarving’.

Hij volgt nu in deeltijd een hbo-studie, 20 uur per week verdeeld over drie dagen. Hij zit al in het 2e jaar en financiert de opleiding zelf. In april heeft hij zijn 2e tijdelijke jaarcontract gekregen, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Re-integratieplek voor iemand met een burn-out

Het belang van de organisatie staat voorop, maar de essentie is dat je daarbinnen voor elkaar kunt zorgen. Zo hebben we – bovenop onze formatie – een re-integratiewerkplek voor iemand die elders in dienst was. Betrokkene is nu ongeveer een jaar bij ons en heeft nog een half jaar de tijd. Het duurde even om haar draai te vinden. Inmiddels is de belastbaarheid toegenomen tot bijna het volledige aantal uren. We hebben betrokkene eerst breed ingezet, om aan diverse aspecten te ruiken. Nu is er meer focus die we verder ontwikkelen met training en begeleiding op de werkvloer. De coaching gebeurt door het re-integratiebedrijf.

Vakbondsbetrokkenheid: De Realisten, vrijwilligerswerk en stages

Niet alleen als werkgever zet CNV Jongeren zich in voor jongeren met een Wajong-indicatie. Met ‘De Realisten’, promoteams van mensen uit de Wajong, proberen wij werkgevers in contact te brengen met jonge Wajongers op zoek naar een baan volgens de aanpak: niet praten over, maar praten met. De Realisten gaan bij werkgevers op bezoek.

Ook hebben we een landelijk team van 25-30 vrijwilligers. Veel van hen zijn lid van CNV, maar het is geen  verplichting. Naast hun studie of werk informeren zij werkgevers over de wet- en regelgeving rond de Participatiewet. Ze moeten zelfstandig kunnen reizen en kunnen vertellen hoe de doelgroep eruitziet. Dit doen we ook voor werkbedrijven in zeven arbeidsmarktregio’s. De circa 10 vrijwilligers per regio leggen uit hoe werken met de doelgroep eruitziet – om ogen en harten te openen. Ze krijgen vijf middagen training over hoe de Participatiewet uit te leggen en hoe de eigen beperking bespreekbaar te maken. Veel van de vrijwilligers vinden een baan via deze netwerken.

Werkgevers en gemeenten zijn gecharmeerd van deze aanpak. De doelgroep is overigens breder dan de Wajongers. Het gaat ook om mensen uit het praktijkonderwijs, mensen met een verstandelijke beperking, uit de WSW of WWB. Vooral jongeren stromen in, maar iedereen is welkom. We breiden nu uit naar de arbeidsmarktregio’s Utrecht-Midden, Food Valley, Noord-Holland Noord, Drenthe en Venlo. Onze doelstelling is een landelijk dekkend netwerk.

Wat levert het CNV Jongeren op?

We leren om beter rekening te houden met elkaar. Een opener cultuur waarin bepaalde vanzelfsprekendheden, zoals werkdruk, eerder worden aangekaart.

Tips voor andere werkgevers

  • Houd vol. Soms is er direct een match, maar niet altijd. Geef niet meteen op, zoek verder en denk goed na over welke begeleiding nodig is.

Deel dit bericht