Cordaan: Zowel zorgaanbieder als werkgever


Cordaan-spotlight

Zorgaanbieder Cordaan biedt thuiszorg en verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning op verschillende vestigingen in het westen van Nederland. Directeur Gerda van der Meer doet daarbij ook een beroep op mensen met een arbeidsbeperking. “Dat is goed voor onze cliënten en goed voor de maatschappij.”

Gerda van der Meer wil op twee manieren werkplekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, door zelf mensen in dienst te nemen en door bij opdrachtgevers – op het terrein van arbeidsmatige dagbesteding – een situatie te creëren waarbij cliënten door kunnen stromen van dagbesteding naar betaald werken.

Bij opdrachtgevers

Tot de cliënten van Cordaan behoren ook mensen met een beperking en van de 1.700 cliënten die Cordaan begeleidt in de brede dagbesteding, zijn er 200 actief binnen 60 partnerbedrijven in Amsterdam. Op dit moment gaat het (meestal) nog niet om loonvormende arbeid – zij doen dit met behoud van uitkering. “Maar dat model willen we uitbreiden door deze doelgroep zelf in dienst te nemen en ze vervolgens te detacheren bij onze opdrachtgevers.”

Door begeleiding op de werkplaats te bieden en door de werkgever te ontzorgen op het terrein van wet- en regelgeving wil Cordaan zulke constructies aantrekkelijk maken voor de opdrachtgevers. “Die hebben daar natuurlijk ook een belang bij, want ook zij zullen moeten voldoen aan de Banenafspraak.”

Bij Cordaan in dienst

Het is ook de bedoeling dat er bij Cordaan zelf mensen met een beperking aan de slag gaan. Daar ziet Van der Meer echter wel wat meer moeilijkheden opdoemen. “Het zal niet eenvoudig zijn, zeker ook omdat we in de zorgsector te maken hebben met verschillende bezuinigingen. De goede wil is er absoluut, maar het is wel lastig uit te leggen dat er wel ruimte is voor deze doelgroep, terwijl andere medewerkers hun baan verliezen.”

Van der Meer wil deze doelen in de loop van het jaar omzetten in concrete resultaten. “We gaan gewoon maar aan de slag, ik vind het juist als zorgaanbieder belangrijk om het goede voorbeeld te geven.”