Bijeenkomst Chemelot: Creating Bright Stories, Participatie Werkt


IMG_0912-573x381

De Normaalste Zaak en AWVN organiseerden met DSM Nederland bv (sinds 2014 partner van De Normaalste Zaak) met ondersteuning van Chemelot Brightlands, op 4 februari jl. in Geleen een informatieve en inspirerende bedrijvenbijeenkomst rondom het thema Participatiewet.

Het motto luidde: “Creating Bright Stories, Participatie Werkt”.

De aanleiding voor deze bijeenkomst lag in de groeiende awareness bij werkgevers op en rond de Chemelot-site in Geleen om met de doelgroep van de Participatiewet aan de slag te willen, en op termijn, ook te moeten gaan.

Middels inleidingen en aan de hand van best-practices, onderzoeksresultaten en de meest recente ontwikkelingen werden ervaringen met de aanwezige bedrijven gedeeld en werd gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking op het vlak van arbeidsparticipatie door en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

IMG_0706

Met 74 aangemelde en gemotiveerde deelnemers, en Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak als dagvoorzitter aan het roer, kon het eigenlijk niet misgaan. Zodat de directeur van DSM Nederland, Atzo Nicolai, om 14.30 uur de gasten welkom heette door de uitgangspunten voor de bijeenkomst nog eens op een rijtje te zetten.

Samengevat: het creeren van een platform voor de uitgenodigde bedrijven om, heel praktisch met de invoering van arbeidsparticipatie voor mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te gaan door:

  1. werkgevers aan te zetten tot het formuleren van concrete ambities als het gaat om daadwerkelijk invulling geven aan de doelstellingen van de Participatiewet;
  2. een onderling bedrijvennetwerk te vormen voor, onder andere de doorstroom en ontwikkelingsmogelijkheden van de nu reeds geplaatste mensen uit de doelgroep;
  3. het sharen van best-practices en bright-stories om een (nog) positieve(re) grondhouding bij de deelnemende bedrijven te bewerkstelligen.

In zijn inleiding zei de Commissaris van de Koning in Limburg Theo Bovens, dat gelukkig veel Limburgse werkgevers bereid zijn gebleken om hun poorten open te zetten voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar er moet nog heel wat gebeuren, er staan namelijk nog altijd teveel mensen langs de zijlijn die alleen door een concrete invulling van ambities en goede voornemens aan een baan geholpen kunnen worden.

IMG_0735Dat juist door niet-conventionele oplossingen na te streven, waarbij voorbeelden uit de circulaire economie en de natuur werden aangehaald door Randy Topp, en door te denken vanuit een werknemer met ‘alternatieve talenten’ in plaats van een functie, is veel meer mogelijk dan over het algemeen wordt aangenomen.

Kim Schumacher van AWVN zorgde voor de nodige opluchting bij de aanwezigen door professionele support en advisering zijdens de AWVN aan te bieden, waarna menig aanwezige werkgever gerustgesteld het verdere verloop van de bijeenkomst volgde.

De laatste inleider van de dag was Jan Paul Rutten, directeur van de Gulpener Brouwerijen, winnaar MVO Nederland Award 2014, die enkele tot de verbeelding sprekende participatie-casuïstieken de revue liet passeren.

Vervolgens begaf Sven Romkes van ABN AMRO zich op glad ijs door als interviewer aan een ‘Meet&Greet’ activiteit met Wajongeren leiding te geven; overigens een geslaagde poging gezien het daarna op gang komende vraag-en-antwoordspel tussen de gasten en de bij DSM, Sabic en Lanxess geplaatste Wajongeren. Voor de bedrijven een uitgelezen mogelijkheid om tijdens deze discussies kennis te nemen van de toegevoegde waarde die mensen met een (kennelijke) afstand tot de arbeidsmarkt voor de marktsector kunnen hebben.

De afsluitende netwerkbijeenkomst van anderhalf uur was voor sommige gasten, inleiders en Wajongeren nog te kort.

Alles bij elkaar een geslaagde bijeenkomst die als resultaat een koplopersgroep van 8 bedrijven heeft opgeleverd; het begin van de samenwerking is er en wellicht leest u over een jaartje op deze plek waartoe de bedrijvengroep in staat is gebleken, namelijk nog veel meer werkplekken voor mensen met bijzondere talenten.

Deel dit bericht