CSU Cleaning Service: Doelgroepregistratie vergroot de ambitie


Voor een bedrijf als CSU Cleaning Service uit Uden die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in vaandel heeft staan, hoort werken met mensen uit een uitkeringssituatie er gewoon bij. Zo vertelt Jeroen Heijmans, beleidsadviseur P&O.

quote2CSU is als gevolg van social return eisen bij aanbestedingen gestart met een centrale registratie van doelgroepen. De registratie heeft ook binnen het bedrijf bewustwording op gang gebracht.

Opeens bleek tien procent van onze medewerkers ingestroomd te zijn vanuit een uitkeringssituatie. Voor ons een reden om de lat nog wat hoger te leggen. We werven nu meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en kijken naar nieuwe doelgroepen zoals mensen met een Wajong of een SW-indicatie.

Investeren in draagvlak bij leidinggevenden

Het verbreden van de doelgroep naar mensen met een arbeidsbeperking vraagt wel om investeren in draagvlak bij leidinggevenden. Niet elke leidinggevende staat daar direct voor open. “Bij mij gaat het echt niet werken”, wordt er dan gezegd. Daarom geven wij veel informatie. Zoals het bewust maken van de achtergrond van hun eigen personeel en zichtbaar gemaakt welke mensen al tot de doelgroep behoren.

Heldere profielen bij werving

Ook aan de kant van de werknemer hebben we een visie. Een start in de schoonmaak vereist geen specifieke opleiding of ervaring, dat maakt het werk toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Maar wij waarborgen wel de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening tegen een scherpe prijs naar onze klanten. Dit stelt eisen aan de instroom. We vragen van potentiële werknemers dat ze:

  • fysiek in staat zijn om het werk uit te voeren;
  • niet te ver hoeven te reizen;
  • gemotiveerd zijn om in de schoonmaak te werken.

Deze eisen hebben we opgenomen in het profiel waarmee Werkpleinen, reïntegratiebedrijven (USG-Restart en Werkmeester) en Locus kandidaten selecteren. Ook bij de eerste kennismaking komen deze gespreksonderwerpen expliciet op tafel. We bespreken dan de beperkingen. Drempels mogen, maar moeten wel te nemen zijn.

Landelijke uniformiteit

Locus ondersteunt ons en andere Sociale Werkbedrijven bij het realiseren van een eenduidige aanbodvorm (kanditaatprofiel, proefplaatsingen, subsidie en jobcoaching). Zodat niet elke regio het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Coaching-on-the-job

Voor medewerkers die hier aan de slag gaan, worden de werkzaamheden aangepast op hun capaciteiten. De taken worden dan herverdeeld binnen het team. Als iemand bijvoorbeeld niet kan bukken, krijgt hij of zij andere taken.

Het vak leren de medewerkers via instructie, coaching on-the-job en een basisopleiding. Ze starten bijvoorbeeld met vijf keer twee uur per week met het schoonmaken van een kantoor. Als dat goed gaat, komt er een gebouw of een verdieping bij en/of veranderen de werktijden. Afhankelijk van individuele ontwikkelmogelijkheden kunnen ze ook daarna doorgroeien.

Proefplaatsing helpt met selecteren

Proefplaatsing helpt vroegtijdig te selecteren: van de vijf mensen die starten, blijven er meestal twee over. De proefplaatsing is boven de formatie om te kunnen blijven voldoen aan de afspraken met de klant over kwaliteit, prijs en continuïteit. De activiteiten zijn te strak georganiseerd en de prijs te scherp om dan direct loon te betalen. Na de proefperiode volgen twee tijdelijke contracten van 9 maanden, voordat een vast contract wordt aangeboden.

Opdrachtgevers dragen onze visie uit

Onze manier van werken heeft een positief effect op de betrokkenheid van teams op. Ook onze opdrachtgevers zijn positief en willen het werken met mensen met een arbeidsbeperking echt uitdragen. Ze dragen het uit door onze medewerkers juist overdag te laten schoonmaken. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en dankbaar dat ze vanuit een uitkering weer aan de slag kunnen. We hebben steeds meer plaatsen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking.