CSU Cleaning Service: draagvlak creëren in het bedrijf


CSU Cleaning Service heeft de ambitie om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werven. Dat vraagt wel om investering in draagvlak bij leidinggevenden. beleidsadviseur P&O Jeroen Heijmans vertelt.

quote2“Bij mij gaat het echt niet werken”, zeiden sommige leidinggevenden. Om hen te laten zien dat het ook bij hen kan, geven wij veel informatie.

  • We hebben ze bewust gemaakt van de achtergrond van hun eigen personeel en zichtbaar gemaakt welke mensen al tot de doelgroep behoren;
  • We hebben een toolkit voor leidinggevenden over de Wet sociale werkvoorziening (wsw) gemaakt: hoe te werven, selecteren, in te werken en te communiceren naar klanten en collega’s;
  • We hebben gemotiveerde leidinggevenden ingezet als ambassadeurs. Zij gaven uitleg over de aanpak, het plezier en wat het oplevert.
  • We leveren rapportages over de maandelijkse in- en uitstroom van de doelgroep. In die vorm gaat het leven voor leidinggevenden. Ze zijn gedreven door cijfers en competitie.”