Thuiswerken is een kans voor mensen met een aandoening


Op 16 maart heeft partner social enterprise Webmastery de eerste Dag van de Thuiswerker in het leven geroepen, om zo de mensen die altijd vanuit huis werken in het zonnetje te zetten. Bij Webmastery werken alle medewerkers vanuit huis. Zij verzorgen social media en websites voor organisaties. 12 van de 16 collega’s hebben een aandoening en ervaren veel thuiswerkvoordelen.

Wordt thuiswerken het nieuwe normaal, ook na corona? Onderzoek laat die trend wel zien, want 45% van de thuiswerkers wil na de coronacrisis meer thuiswerken dan ze voor de coronacrisis deden. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Ruigrok NetPanel in opdracht van social enterprise Webmastery. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd, op de Dag van de Thuiswerker.

Uit het onderzoek blijkt, dat bijna de helft van de thuiswerkers na corona meer wil meer thuiswerken dan ervoor. Vooral mensen met een aandoening geven aan in thuiswerken een kans te zien

Bijna drie op de vijf van alle werkenden in Nederland werkt op dit moment vanuit huis. Van deze groep werkt bijna eenderde geheel vanuit huis. Dat is een groot verschil met een jaar geleden.

Uit onderzoek onder 370 Nederlanders representatief voor werkend Nederland komt duidelijk een aantal voordelen van thuiswerken naar voren. Vooral het feit dat er minder tijd verloren gaat aan reistijd wordt benoemd als voordeel. Opvallend vaak zijn mensen ook positief over het zelf kunnen indelen van hun tijd en dat ze thuis geconcentreerder kunnen werken. Wel missen veel mensen het contact met collega’s.

De thuiswerkers geven aan dat bij fulltime werk twee dagen thuiswerken hen ideaal lijkt na de coronacrisis.

Thuiswerken als kans voor mensen met een aandoening

De vragenlijst is ook uitgezet onder mensen met een aandoening die geheel of gedeeltelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zoals bijvoorbeeld een Wajong-, Wia- of Wao-uitkering.
Hoewel de onderzoeksgroep van 95 personen te klein is om representatief te zijn voor de hele doelgroep, geven veel respondenten aan in thuiswerken een kans te zien. Van hen is 71% tevreden over thuiswerken en 63% geeft aan dat thuiswerken hen kans biedt op (meer) betaald werk. Onder mensen met een aandoening die op dit moment niet werken, is dit zelfs 80%.

Ook geven medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering relatief vaak aan dat vanuit huis werken hen minder energie kost en dat ze minder last hebben van lichamelijke klachten.

Corona als momentum voor veranderingen

“Het was een bewuste keuze om dit onderzoek ook onder mensen met een arbeidsbeperking te verspreiden”, vertelt Margaret Massop van Webmastery. “Wij werken al vanaf onze start in 2012 met z’n allen vanuit huis en weten dat thuiswerken veel kansen biedt. We nemen in ons socialmedia-bureau vooral mensen aan die door een medische reden niet op kantoor kunnen werken. Zij werken vanuit huis aan socialmediakanalen en websites van organisaties.

Een winwin-situatie voor iedereen: onze opdrachtgevers krijgen loyale, flexibele medewerkers voor hun website en social media. En medewerkers een creatieve baan met veel online contact. Medewerkers werken naar vermogen, en door hun uren over de dag en de week te verdelen, kunnen ze vaak meer dan ze van te voren dachten.”

Volgens Massop is er nu een momentum om meer kansen te creëren voor mensen met een aandoening: “Nu door corona thuiswerken normaler is geworden willen we graag andere werkgevers inspireren om ook mensen die niet op kantoor kunnen werken mee te nemen in sollicitatieprocedures. Daarnaast is het goed om te realiseren dat werkgevers minder snel afscheid hoeven te nemen van medewerkers die langdurig ziek worden en moeite hebben met de reis naar of de drukte op kantoor. Thuiswerken kan dan een oplossing zijn.”

Dag van de Thuiswerker

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd, op de eerste Dag van de Thuiswerker. Webmastery heeft deze dag in het leven geroepen om Nederland bewust te laten worden dat er mensen zijn die weloverwegen volledig vanuit huis werken, ook na corona.

dag-van-de-thuiswerker

Het onderzoek onder de werkenden is online uitgevoerd van 25 februari tot en met 8 maart onder NetPanel, het online panel van Ruigrok NetPanel. In totaal hebben 370 werkenden de vragenlijst ingevuld. Deze steekproef is na weging representatief naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector en bedrijfsomvang. De uitkomsten onder de mensen met een aandoening zijn online verzameld via Facebook en oproepen op social media. Deze uitkomsten zijn indicatief van aard.