De 5 geboden voor inclusief succes


Veel werkgevers willen best inclusief ondernemen, maar weten niet precies hoe. Daarom heb ik – gebaseerd op de werkwijze van bedrijven en (overheids-)instellingen die in korte tijd veel medewerkers met een arbeidsbeperking hebben aangetrokken – 5 geboden voor inclusief succes opgesteld.

Nog even voor we beginnen, bij de bedrijven en instellingen die zo succesvol waren de afgelopen tijd, ging het om vacatures in alle lagen van de organisatie en op alle opleidingsniveaus. Ten bewijze, eerst nog even de (onvolledige) lijst met vacatures die bij een grote gemeente inmiddels worden ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking:

quote2Tuinman, Opperman, Boswerker, Ondersteuner Logistiek, Informatiebeheerder, Archiveren/scanoperator, Agent Kennisbank, Administratief ondersteuner, Ondersteuner Secretariaat, Gastheer/-vrouw, Sporthalbeheerder, Junior Baliemedewerker, Junior beheer en ontvangst, Projectmedewerker, Medewerker Callcentrum, Communicatiemedewerker, Beleidsmedewerker.

Het kan dus echt. Wilt u dat nu ook, volg dan deze 5 geboden:

1 – Gij zult een eigenwijze projectleider aanstellen

Initiatieven om tot een echt inclusieve organisatie te komen, hebben voortrekkers nodig die niet altijd even netjes binnen de lijntjes kleuren. Kies voor een man of vrouw die de goede (en tevens de normaalste) zaak is toegedaan, even eigenwijs als brutaal is en handelt volgens het motto: beter achteraf vergiffenis dan vooraf goedkeuring.
Als de projectleiding zelf namelijk niet op onorthodoxe wijze naar de eigen organisatie kijkt en mogelijkheden zoekt om mensen met een beperking binnen te halen, zullen de andere medewerkers niet volgen. Overigens helpt het geweldig als de projectleider zelf uit ‘de doelgroep’ afkomstig is.

2 – Gij zult leidinggevenden verleiden

Onbekendheid creëert onzekerheid en angst, en dat is een van de grotere problemen voor leidinggevenden. Ze willen op zich best een medewerker met een beperking aannemen, maar hebben al te kampen met krimpende teams en gekorte budgetten. Verleidt ze daarom door een centraal budget voor de hele organisatie te creëren en daar de nieuwe medewerkers uit te betalen. Dit geeft leidinggevenden een extra motief om het een keertje te proberen en geeft mensen met een beperking de kans om hun kwaliteiten te laten zien.

3 –Gij zult leidinggevenden ontzorgen

Ook al worden de medewerkers met een beperking uit een centraal budget betaald, toch blijven leidinggevenden vaak wat angstig om met deze doelgroep in zee te gaan. In de praktijk misschien niet nodig, maar als voorzorgsmaatregel buitengewoon effectief: zorg voor een helpdesk of een expert op de HR-afdeling.
Dat geeft leidinggevenden de zekerheid dat ze een plek hebben waar ze direct geholpen worden met hun vragen en problemen.

4 – Zoekt en gij zult vinden

De problemen bij het vinden van geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking zijn ruimschoots bekend. Maar er zijn altijd oplossingen en die liggen in het inzetten van zoveel mogelijk kanalen. Wie niet blind één lijn volgt, maar meerdere ballen in de lucht houdt, heeft opties genoeg. Denk bijvoorbeeld  aan het platform onbeperktaandeslag.nl, maar ook aan het WerkgeverSservicepunt bij u om de hoek, re-integratiebureaus of een van de vele sociale ondernemingen, die ons land rijk is.

Ook patiëntenverenigingen en zeker praktijkscholen (in dat laatste geval via stages) bieden kansen om in contact te komen met deze doelgroep en te kijken of er passende kandidaten te vinden zijn. En last but not least, vraag uw eigen medewerkers of zij geschikte kandidaten kennen. Altijd prijs!

5 – Gij zult radicale keuzes maken

De laatsten zullen de eersten zijn, misschien is het vijfde wel het belangrijkste gebod. Alle gedreven projectleiders, verleide en ontzorgde leidinggevenden en alle gevonden kandidaten ten spijt: uiteindelijk staat of valt alles bij de radicale keuze voor een inclusieve organisatie. Ja, we leven in tijden van krimp – dat geldt voor bijna alle organisaties in Nederland, maar juist daarom is het cruciaal om te kiezen voor deze doelgroep en medewerkers met een beperking met voorrang uw gelederen te laten versterken.