De 99 van Amsterdam


De 99 van Amsterdam is de naam van het vervolg op de Ambitie van Zuid. Hierin wil De Normaalste Zaak in samenwerking met het Werkgeversservicepunt en ondernemersvereniging ORAM een kopgroep van 99 werkgevers in Metropool Amsterdam vormen die samen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Ze richten zich daarbij vooral op hoger opgeleiden die kunnen werken in bestaande functies van hun organisaties.

Individueel & samen aan de slag

De deelnemende organisaties willen ieder per jaar 20 tot 40 sollicitanten met een beperking aannemen. Ze doen ervaring op in hun eigen organisatie met deze groep werkzoekenden én ontwikkelen tegelijkertijd met elkaar een organisatiebrede aanpak om structureel ruimte te maken voor de doelgroep.

Om werkzoekenden met een arbeidsbeperking in de toekomst net zo succesvol in dienst te nemen als andere werkzoekenden zijn er immers aanpassingen nodig in de werkprocessen. Denk hierbij aan HRM, recruitment, inkoop, communicatie en gebouwenbeheer.

Het is een probleem om werkzoekenden te vinden. Daarom gebruiken de organisaties het internetplatform ‘Amsterdam Onbeperkt aan de Slag’. Werkgevers zetten op deze website vacatures en werkzoekenden met een arbeidsbeperking plaatsen hun profiel.

Samen werken aan organisatievraagstukken

‘De 99 van Amsterdam’ organiseert verschillende bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Daar komen diverse thema’s aan de orde als: Hoe creëer ik draagvlak in mijn organisatie? Hoe overtuig ik het management? Hoe zorg ik ervoor dat inclusief ondernemen bijdraagt aan mijn organisatie-doelstellingen? Waar vind ik de juiste kandidaten? Hoe begeleid ik deze werknemers effectief?Op deze manier betrekken individuele partners een groter aantal interne stakeholders en krijgt het thema structureel aandacht in de organisatie. In de meet & greets zijn bijvoorbeeld vooral recruiters van partners aanwezig. Zij ontmoeten daar werkzoekenden en delen onderling hun ervaringen.

Tastbare resultaten

Uit de praktische verhalen leren partners van elkaar dat er meer mogelijk is dan op het eerste gezicht lijkt en dat ook in hun organisatie loont om hier extra tijd in te investeren. Zo heeft ABNAMRO een blinde rekruteer in dienst die op unieke wijze sollicitanten kwalificeert en daardoor bijzondere meerwaarde heeft in het algemene wervingsproces.

De eerste tien werkgevers van het samenwerkingsverband realiseerden in 2014 samen 123 arbeidsplaatsen. De ambitie is dat dit aantal groeit naar 380 in 2015. In totaal wil ‘De 99 van Amsterdam’ 1.750 structurele banen realiseren voor de doelgroep uit de Participatie- en Quotumwet.  Elke werkgever in de regio die hier actief aan mee wil werken, wordt uitgenodigd om zich aan te sluiten.