De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp BV


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp BV te  Heerenveen, levert o.a. huishoudelijke hulp aan 6500 cliënten in Friesland  in het kader van de WMO, particuliere schoonmaak en algemene schoonmaak.. Dit wordt verzorgd door ongeveer 2800 medewerkers, waarvan de  meeste met contracten tussen 3 en 12 uur per week. We zijn een  Joint Venture met Assist (Vebego) en we zijn  onderdeel van de Kwadrantgroep. De KwadrantGroep bestaat uit 10 bedrijven en heeft een personele omvang van ongeveer 7300 medewerkers en is hiermee de grootste werkgever van Friesland.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

We hebben werk te bieden dat voor deze mensen, die hun eigen huishouden op orde hebben en sociaal zijn, goed te doen is en vaak goed te combineren is met de thuissituatie. We hebben daarnaast een sociale functie voor onze klanten. Er is een hoge loyaliteit tussen klanten en de hulp, over en weer. Voorheen was het min of meer toeval als we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannamen. Inmiddels is dat meer beleid geworden. We zeggen tegen gemeenten: wij willen jullie mensen een kans geven, in ruil daarvoor verwachten we van gemeenten indicaties. Daarnaast ben ik natuurlijk vaak de grootste werkgever in hun gebied en zien ze mij als klant. Zo zoeken we naar een partnerschap met gemeenten, in plaats van de strikte rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Zo helpen we elkaar. Als we straks moeten aanbesteden, hebben we door onze ervaringen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een voorsprong.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Er ligt een beleidsnotitie. Ook binnen de 10 bedrijven binnen de Kwadrantgroep zal het worden opgepakt. De uitvoering doen we samen met SW Bedrijven in Friesland. Het SW bedrijf leidt op tot en kan mensen detacheren bij De Friese Wouden of collega bedrijven. Binnenkort starten de eerste medewerkers met hun opleiding. Ook hebben we de eerste WWB-ers, WSW-ers en ook 1 wajonger aangenomen!

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Het is belangrijk heldere afspraken met een gemeente te maken. Mijn ervaring als voormalig directeur van een grote sociale dienst helpt daarbij. En je moet een beetje geluk hebben met de ambtenaar die je treft. Met een doortastende resultaatgerichte ambtenaar is beter zaken te doen dan met iemand die strikt de regels volgt. Hou verder vooral je werkgeverspet op.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

De regelgeving, de ondersteuning vanuit de gemeente, de papierstroom, het aanleveren van kandidaten die niet voldoen aan het profiel en het lange traject dat mensen weer in moeten gaan voor het aanvragen van een uitkering indien de match niet geslaagd is. Medewerkers moeten binnen een week een uitkering kunnen ontvangen, een goede jobcoaching vanuit de gemeente en het ontzorgen van de werkgever.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Het geeft mij een erg goed gevoel als ik zie hoe onze eigen schoonmaakster op kantoor gegroeid is afgelopen weken en hoe dankbaar zij is dat ze van ons een kans heeft gekregen. Die heeft ze verdiend want ze is erg gemotiveerd en betrokken. Daarnaast blijkt dat de wajonger en WSW-ers erg gemotiveerd waren om aan de slag te gaan bij ons. Bovendien pakken een aantal gemeenten het erg goed op en is er gestart met een voorschakelgroepje van 7 personen  bij het SW bedrijf Caparis. Ook de gemeenten in NoordOost Friesland en ZuidWestFriesland willen graag afspraken met mijn bedrijf maken waardoor ik nu met ¾ van alle Friese gemeenten afspraken heb kunnen maken. Met de andere ¼ van de gemeenten heeft mijn collega van Palet afspraken. Hierdoor hebben we vanuit de KwadrantGroep met alle Friese gemeenten nu afspraken op het terrein van Social Return. Een prachtig resultaat!

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Aan informatie en goede voorbeelden die ik weer kan gebruiken.

Deel dit bericht