De magische grens van 99 bereikt! En wat nu?


Op 6 september kregen we twee nieuwe aanmeldingen, waarmee er nu 100 deelnemers zijn! Een fantastische mijlpaal die de vraag oproept: hoe nu verder?

Natuurlijk is de 99 geen bovengrens, nieuwe partners zijn en blijven welkom. En er zijn ook al weer nieuwe bedrijven die op het punt staan zich aan te melden. Zodoende komen er in de regio Zuid-Kennemerland & IJmond steeds meer organisaties die samen willen toewerken naar een meer inclusieve samenleving, de ambitie hebben om mensen met een arbeidsbeperking een leuke baan te bezorgen of daar al (soms jaren) mee bezig zijn.

Dat is en blijft ook nodig, want er staan nog heel veel mensen aan de kant. Het onderzoek van het Centraal Planbureau dat 5 september werd gepresenteerd, bevestigt dit beeld alleen maar. Het rapport geeft ook aan dat er nog heel veel barrières gesloopt moeten worden om het werkgevers makkelijker te maken om mensen te plaatsen: complexe regelgeving, onverklaarbare verschillen tussen gemeenten, onverantwoorde risico’s bij uitval… Ook dat zijn zaken waar wij op moeten blijven hameren!

En de naam ’99 van’…?

De naam ‘de 99 van Zuid-Kennemerland & IJmond’ is verleden tijd. De werkelijkheid heeft ons ingehaald. Wordt het dan nu ‘de 200 van’? ‘De 500 van’? Nee, we houden het simpel:

‘De Normaalste Zaak van Zuid-Kennemerland & IJmond’.

Deze verandering gebeurt geleidelijk en wordt ook bij andere ’99’s’ doorgevoerd. Ons e-mail adres is al wel aangepast: Zuidkennemerland-ijmond@denormaalstezaak.nl.

Wat blijft is ons enthousiasme om te blijven werken aan een inclusieve arbeidsmarktregio. Samen met het WSP, Onbeperkt aan de Slag en tal van andere organisaties en bedrijven!

Met vriendelijke groet,

Brigitte Paulissen en Peter Don
Coördinatoren van… ‘De Normaalste Zaak van Zuid-Kennemerland & IJmond’.