De Normaalste Zaak bij rondetafelgesprek Tweede Kamer over Quotumwet


rondetafelgesprek-Tweede-Kamer-foto1_header

Maandag 15 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met als doel de Tweede Kamerleden – vóór de behandeling van het wetsvoorstel – van feedback en advies te voorzien over de Quotumwet. De Normaalste Zaak zelf en verschillende partners waren uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

De Tweede Kamer organiseerde dit rondetafelgesprek over de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (Quotumwet) en sprak met veel verschillende stakeholders. Tijdens dit gesprek gaven ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van bedrijven en vertegenwoordigers van belangenorganisaties hun visie op de Quotumwet. Daaronder dus Bert van Boggelen namens De Normaalste Zaak zelf en drie partners van De Normaalste Zaak: VDL, Vebego en ING.

Van Boggelen gaf aan het liefst de hele Quotumwet van tafel te zien verdwijnen: ‘Een wet waar straffen centraal staat, is niet gewenst’. Daarnaast hield hij een pleidooi voor verbreding van de doelgroep en vereenvoudiging van wet- en regelgeving:

  • Verbreed de doelgroep, maak deze transparant/vindbaar. Maak helder wie meetelt en wat er meetelt. Daarbij is het van belang dat de hoeveelheid werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt groeit, dus arbeid moet voor werkgevers fors goedkoper worden.
  • Maak de regels minder complex. Eenduidige, eenvoudige regels maken het voor werkgevers haalbaar om ook mensen uit de doelgroep een kans te geven.
  • Straf niet, maar beloon. Kijk bij een aanbesteding naar hoe ‘sociaal’ een organisatie is, en beloon dat. Hierbij werd door verschillende partijen nadrukkelijk de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) genoemd als instrument om deze beweging naar een duurzaam inclusievere arbeidsmarkt positief te stimuleren.

Alle informatie over de standpunten van De Normaalste Zaak over dit onderwerp staan in ons position paper.

De Normaalste Zaak maakt zich sterk voor de mening en ervaring van zijn partners. Partners van De Normaalste Zaak kunnen hun vragen/opmerkingen naar aanleiding van dit bericht mailen naar: frederickdelange@denormaalstezaak.nl.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone