De Normaalste Zaak: “Heldere focus op onze netwerken”


De Normaalste Zaak is het netwerk van inclusieve werkgeversnetwerken en wil dat duidelijker uitdragen. Daarom maken we op deze website vanaf nu meer ruimte voor de netwerken en brengen alle netwerken samen onder één merknaam.

Om beter herkenbaar te zijn, brengen we al onze netwerken samen onder één merknaam – De Normaalste Zaak. Dat gold al voor themanetwerken als Sociaal inkopen, het sectornetwerk Banken en verzekeraars en ons Grotebedrijvennetwerk. Vanaf nu zijn onze regionale netwerken ook herkenbaar als onderdeel van De Normaalste Zaak en zullen dus niet langer onder de naam ‘99van …’ opereren.

De realiteit is ons bovendien aan het inhalen. Zo heeft De Normaalste Zaak Zuid-Kennemerland & IJmond vorige maand haar honderdste partner verwelkomd. Een fantastische mijlpaal!

Veranderingen in de regionetwerken
Dit alles betekent ook een nieuw e-mailadres voor onze regiocoördinatoren. In Utrecht mail je vanaf nu naar utrecht@denormaalstezaak.nl, dus niet meer naar 99vanutrecht@denormaalstezaak.nl.