De Normaalste Zaak ontleedt Quotumregeling met serious game


Ruim 20 partners van De Normaalste Zaak besteedden maandag 7 oktober hun dag aan het spelen van een spel. Of liever een game, een serious game. Door met basisbloem, bontbloem of een combinatie zogenaamd koekjes te bakken en op de markt te brengen, ontleedden de spelers de voorgestelde quotumwet. Het spel heette dan ook toepasselijk: Hack De Quotumwet.

 

Het event ‘Hack de Quotumwet’ was een driedubbel experiment. Het bood De Normaalste Zaak en kennispartner AWVN de mogelijkheid om serious gaming te testen als leermiddel voor de deelnemers. Daarnaast werd de Quotumwet ontleed. De input van het spel resulteerde tenslotte in een aantal moties van de deelnemers om de Quotumwet te verbeteren. Voor het werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak een mooi moment om – nog voor de daadwerkelijke invoering van de wet – feedback te geven aan de beleidsmakers bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De bijeenkomst begon met een uitleg van zowel de game als de wet. Marieke Mulder van De Normaalste Zaak introduceerde het spel en Steven Hubeek (AWVN) legde de basisprincipes van de nieuwe Quotumwet uit. De serious game was trouwens speciaal voor deze bijeenkomst ontwikkeld door Gert Veenhoven (AWVN) en Sanne Giesen (van DNZ-partner ISS).

De Q-wet

Onderdeel van de vereenvoudiging van de Wet Banenafspraak is een aanpassing van het geldende quotumsysteem. Iedere werkgever (MKB’ers met minder dan 25 personeelsleden blijven uitgezonderd) betaalt automatisch een inclusieheffing van ongeveer 0,4% van de loonsom (tot een vastgesteld maximum). Als bonus komt er een vergoeding van 5000 euro per plaatsing (waarvoor een dienstverband van 25.5 uur per week geldt). Deze bonus is overdraagbaar tussen werkgevers. Niet onbelangrijk: de voorgenomen Quotumregeling wordt alleen geactiveerd als de aantallen uit de banenafspraak niet worden gehaald.

It’s all in the game

De game is opgezet om op een innovatieve en creatieve manier de wet te leren kennen, de voor- en nadelen vast te stellen en oplossingen voor de mogelijke nadelen te bedenken. Het was een rollenspel waarin het bakken van koekjes en het handelen in grondstoffen een metafoor voor inclusief ondernemen vormden. Het spel werd in twee rondes gespeeld. In ronde 1 stonden de deelnemers voor de keuze welke grondstoffen (of welke grondstoffenmix) ze wilden gebruiken. Kortom: welke personeelssamenstelling leidt op welk moment tot een goede businesscase.

Ronde 1: Businesscase

Na een rondje inkomen en een gedetailleerde uitleg door de spelleiders, gingen de deelnemers op in het spel. Toevallige passanten zouden niet direct denken aan een bijeenkomst van De Normaalste Zaak bij het horen van uitroepen als: ‘doe mij maar 3 basisbloem en 7 bontbloem’; ‘jij zit te cashen met mijn duurzaamheid’ en ‘Ik wil eerst een basis maken en daarna plussen met bontbloem’.

Ronde 2: rekenen

In ronde 2 werd het spel uitgebreid en konden de spelers ook variëren met inhuur en uitbesteding. Kortom: welke constructies rond duurzaamheid leiden voor de verschillende spelers in de keten tot het meest bevredigende resultaat? Gespeeld werd aan vier tafels met de spelleider als de bank. De spelers konden kiezen uit vier rollen: de slimme vos, de rekenaar, de duurzame of zichzelf. Er werden bondjes gesloten, prijsafspraken gemaakt, keihard geconcurreerd en naar verluidt werden subsidies aan tenminste één tafel op schimmige wijze meerdere keren uitgekeerd…

Q-wet dwingt tot gesprek

Duidelijk werd dat de Q-wet dwingt tot gesprek, discussie en samenwerking, bijvoorbeeld tussen werkgevers en uitzenders of dienstverleners. De regelgeving biedt kansen voor de uitzend- of detacheringsverbanden. De verschillende partijen aan tafel zochten elkaar op. Inkopers en leveranciers van diensten zochten de samenwerking. Een leverancier en een koekenbakker kozen voor een duurzame samenwerking. De winst werd gelijk gedeeld en deels gestoken in een stichting. Ook werd het voorbeeld aangehaald van circulair geld, waarbij een keten van inclusieve bedrijven bij elkaar inkoopt. De Q-wet biedt dus mogelijkheden, maar maakt het leven van inclusieve werkgevers niet per se eenvoudiger.

Moties

Na het diner gingen de spelers nog een keer aan tafel om een aantal moties op te stellen. Met deze moties geeft DNZ feedback aan de wetsontwerpers; de Quotumregeling ligt immers nog op de tekentafel van SZW. En wanneer de wet in concept gereed is, hebben we meteen input voor verdere dialoog en praktijktafels met Kamerleden in de aanloop naar de behandeling.

Vervolg

Op dit moment werkt De Normaalste Zaak de moties nauwkeurig uit. Naar verwachting kunnen we binnen twee weken de aanbevelingen delen en de moties overhandigen aan het ministerie van SZW. Wordt vervolgd!

Deel dit bericht