De Normaalste Zaak sluit tour af in Tilburg


De laatste sessie van DNZ On Tour vond op woensdag 27 november plaats in Tilburg bij Interpolis. Een medewerker van Achmea opende de middag. 

  • Afspraken maken

“Ik vind het belangrijk om ondanks mijn ziekte werk op niveau te hebben”, vertelde de medewerker. “Dat vind ik hier bij Achmea. Mijn baan is uitdagend en biedt mij voldoende ontwikkelingskansen. Ook het onderlinge contact met de collega’s is goed.” De zoektocht naar werk was vooral een zoektocht naar een flexibele werkgever. “Ik werk 24 uur per week. Veel werkgevers hanteren fulltime werken als de norm. Een deel van de door mij benaderde werkgevers gaf aan niet flexibel te kunnen zijn qua uren. Het heeft mij geholpen om het gesprek hierover aan te gaan en mee te denken met de werkgever.”

Manon Rodewijk, kwartiermaker Achmea Inclusief en tevens één van onze Inclusieversnellers, benadrukte dat het Achmea niet om de ‘vinkjes’ gaat, maar dat talent centraal staat. Hoe je managers overtuigt? “Begin bij de managers die vanuit hun persoonlijke omgeving snappen waarom het zo belangrijk is. Haak aan waar positieve energie zit.” Naast het benutten van talent, ziet Manon een ander voordeel van inclusie. “Door een betere afspiegeling te zijn van de samenleving, kunnen we onze dienstverlening aan de klant verbeteren.”

Tijdens het onderdeel Cross The Line leerden we elkaar beter kennen. Het werd maar weer eens duidelijk dat een (arbeids)beperking vaak valt te compenseren, maar dat je toch dagelijks struggles kunt ervaren. “Soms heb je daar wel eens genoeg van”, zei één van de deelnemers. “Als je mensen echt wilt ondersteunen, moet je ze willen begrijpen. Leef je in in wat iemand kan, maar ga niet betuttelen”, voegde ze toe.
WSP Werkhart gaf aan zichzelf te zien als netwerkorganisatie. Dit WSP fungeert als één loket voor alle soorten bedrijven en organisaties. Tilburg Universiteit beaamde dit en vertelde tevreden te zijn over de samenwerking.

Net als in Amsterdam werden we na Cross The Line verrast met een muzikaal intermezzo. Tanja Willemsen (Programmaraad Arbeidsmarkt) vertelde over haar ervaringen met samenwerken en vanuit overvloed en liefde leven én werken. Ze zong daarbij dit lied met muziek van Idle Hands (Hans de Rooij).

Tijdens de workshop gingen we in groepjes dieper in op specifieke inclusie-onderwerpen. Eén van de workshopbegeleiders was Sven Romkes, een inclusie-aanjager met resultaten waar je ‘u’ tegen zegt. Maar juist ook zijn persoonlijke verhaal en ambities kwamen bij de deelnemers binnen. Ook Sven’s presentatie vind je daarom in de bijlage. Informatie over Open Hiring is te vinden op deze website van Start Foundation en Greyston.

In de speedmeetronde troffen mensen elkaar om samenwerkingsafspraken te maken. Er waren opvallend veel initiatiefnemers van creatieve en vernieuwende projecten die werkgevers wilden informeren over hun aanbod. Er zijn een aantal mooie afspraken gemaakt. Zo gaan WSP Werkhart en Lysias een “plan de campagne” vormen om grote wervingsacties te ondersteunen en willen Knehans en Philips elkaar het komende jaar ontzorgen.

Foto’s: Willem Jan Ritman Fotografie