De Quotumwet: hij komt er niet, maar moet toch goed in elkaar zitten


rondetafelgesprek-Tweede-Kamer-foto1_header

De vakantie is achter de rug, het parlementaire jaar is weer begonnen en onlangs vond in de Tweede Kamer de hoorzitting over de Quotumwet plaats. De Normaalste Zaak leverde een bijdrage. Het is duidelijk dat wij tegen de Quotumwet zijn. Wij geloven in positieve impulsen en niet in opgelegde quota.

Ik ben er ook vast van overtuigd dat de Quotumwet nooit in werking zal treden, omdat we onze doelstelling, de 100.000 banen, de komende jaren gewoon gaan halen. Maar ook een wet waar we tegen zijn, waarvan we geloven dat die er uiteindelijk niet zal komen, verdient onze volle aandacht omdat de inhoud wel degelijk van belang is. Deze wet laat immers zien op welke manier de regering van Nederland een participatiesamenleving wil maken.

Twee punten die nu in de wet zijn opgenomen, behoeven dringend aanpassing. Ten eerste duidelijkheid over de doelgroep: wie valt er precies onder de Quotumwet, wie telt er mee? Ten tweede: wat telt er nu precies mee?

Wie telt mee?
Iedereen in het veld die zich bezighoudt met de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking – van de doelgroep zelf en de bemiddelaars tot de vakbonden en de werkgevers –  is het erover eens dat alle mensen met een beperking mee moeten tellen, ongeacht hun loonwaarde.

Het huidige voorstel van het kabinet zal leiden tot verdringing binnen de doelgroep zelf en tot een kansloze positie voor werkzoekenden met een arbeidshandicap die meer kunnen verdienen dan het minimumloon. Daarnaast levert dit een bijna onoplosbaar probleem op voor kennisintensieve bedrijven. Terwijl we in Nederland juist veel kennisintensieve bedrijven hebben met de wil en de mogelijkheden om mensen met een beperking op een passende manier aan interessant werk te helpen.

Wat telt mee?
In de wet is nu opgenomen dat werk dat via detachering- of uitzendbureaus wordt gedaan, meegeteld mag worden bij de opdrachtgever. Maar dat geldt nog niet voor uitbestede werkzaamheden, bijvoorbeeld in de schoonmaak, ICT of catering. Dat moet veranderen.

Als bedrijven die ‘bovenaan’ de keten staan er belang bij hebben om werkzaamheden in te huren bij sociaal bewuste bedrijven, wordt de hele keten bij inclusie betrokken en zullen bedrijven elkaar op deze manier stimuleren om iemand uit de doelgroep in dienst te nemen. Dat is in het belang van de doelgroep. En het geeft sociale ondernemingen, bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het werken met medewerkers met een beperking, een geweldige impuls!

Toch maar aanpassen, dus. Want al komt de Quotumwet er niet, hij moet wel goed in elkaar zitten.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933

Deel dit bericht