De Verbinding BV


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

De Verbinding BV produceert kozijnen en schuifdeuren van kunststof en aluminium, en dakkapellen. De Verbinding heeft 15 dove en 1 horende medewerkers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

De oprichters/eigenaren van De Verbinding BV hebben het bedrijf in 2007 opgezet met één doel: “normale” werkgelegenheid scheppen voor doven, die anders nauwelijks kans hebben op de arbeidsmarkt. De oprichters/eigenaren van De Verbinding zijn van mening dat werk toegang biedt tot een volwaardig sociaal leven.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Doel: 25 dove medewerkers. Het aantal dove medewerkers is tot nu toe op 15 blijven steken, door de slechte marktomstandigheden ná de opstartfase.

De Verbinding 600x300

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

  • Er komt enorm veel bij kijken om een bedrijf als De Verbinding te starten.
  • De spelregels van de overheid (gemeenten, UWV) helpen onvoldoende mee.
  • De sympathie in de maatschappij voor een initiatief als De Verbinding is groot; vertaalt zich echter nauwelijks in opdrachten of betere prijzen.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

  • De economische situatie zit tegen, in het bijzonder de situatie in de bouwsector, waar de vraag zeer ver is weggevallen.
  • Uit de aard van hun handicap en gebrekkige scholing zijn de medewerkers van De Verbinding tenminste 30% minder productief dan ‘normale’ medewerkers in deze bedrijfstak. Daar zou looncompensatie tegenover moeten staan: De Verbinding houdt deze mensen uit de bijstand en zorgt er zelfs voor dat deze mensen belasting betalen.
  • De spelregels van de overheid (gemeenten, UWV) helpen onvoldoende mee. Die spelregels moeten gewijzigd worden.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Ja. Bijvoorbeeld: hoe andere ondernemers met De Verbinding willen samenwerken, en daar zelf ook beter van worden.

Bijvoorbeeld: hoe de dove werknemers, vóórdat ze bij De Verbinding gingen werken, geen baan hadden, in de schuldsanering thuis hingen, geen relatie hadden; en hoe ze nu met de auto naar het werk komen, een gezin hebben, en zelf vrijwilligerswerk doen in het Dovenclubhuis.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

  • Toegang tot (potentiële) klanten.
  • Beïnvloeding van de politiek: aanbestedingsspelregels die bedrijven als De Verbinding een faire kans bieden werk te krijgen.

Op de pagina ‘in de media’ op onze website vindt u meer informatie over De Verbinding in de pers.